British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2010, 07:31 GMT
Cyfle cynta i 'drafod a gwrando'

Mudiad Stonewall Cymru

Bydd pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn cael cyfle i ddweud eu dweud mewn digwyddiad arbennig yn Neganwy ddydd Mawrth.

Mudiad Stonewall Cymru sy'n trefnu'r digwyddiad dan nawdd Cymorth i Ddioddefwyr er mwyn rhoi cyfle i uno darparwyr gwasanaethau a phobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol er mwyn trafod materion lleol.

Ymhlith yr asiantaethau fydd yn bresennol yn y digwyddiad yng Ngwesty'r Cei fe fydd cynghorau sir, byrddau iechyd, heddlu a Chymorth i Ddioddefwyr yno i ymateb i bryderon pobl leol.

Bydd sesiynau i drafod ystod eang o faterion, gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, diogelwch cymunedol a throseddau casineb.

Bydd cyfle hefyd i drafod addysg a materion gweithle ar gyfer pobl ar draws siroedd Ynys Môn, Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

'Ymateb'

Noddir y digwyddiad gan gynllun Dydy Trosedd Ddim Yn Ddigri sy'n cael ei redeg gan Cymorth i Ddioddefwyr.

Dywedodd swyddog polisi a phrosiectau Stonewall Cymru, Ele Hicks:

"Mae'n bwysig i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol lleol gael ffordd o sicrhau nad yw eu hanghenion yn cael eu hesgeuluso mewn ardaloedd lle gwyddom eu bod yn dioddef camwahaniaethu a llai o fynediad at wasanaethau o gymharu gyda'u cymheiriaid heterorywiol."

Hwn yw'r digwyddiad rhanbarthol cyntaf o'i fath yn y gogledd, ac mae digwyddiadau tebyg eraill wedi eu trefnu ar gyfer de-ddwyrain a chanolbarth Cymru dros y flwyddyn i ddod.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific