British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Tachwedd 2010, 06:40 GMT
Plismyn y gogledd 'i ymddeol'

Heddlu
Gall nifer o blismyn wynebu gorfod ymddeol

Mae'n bosib y bydd bron i 250 o blismyn Heddlu Gogledd Cymru yn cael eu gorfodi i ymddeol dros y pedair blynedd nesaf.

Wrth i'r heddlu geisio arbed arian, mae ystyriaeth yn cael ei roi i'r posibilrwydd o ddefnyddio rheol yn ymwneud â phensiynau i gael gwared â sawl aelod o staff - Rheol A19.

Yn ôl llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd does yna ddim penderfyniad wedi ei wneud eto ynglŷn ag amserlen o orfodi plismyn i ymddeol.

Fe wnaeth Awdurdod Heddlu'r Gogledd benderfynu ar Fedi 30 i roi'r hawl i'r prif gwnstabl weithredu Rheol A19.

Mae adroddiad gan Awdurdod Heddlu'r Gogledd yn awgrymu y gallai 248 o swyddogion orfod rhoi'r gorau iddi.

Herio

Fe fyddai hynny'n fodd o arbed £1.5 miliwn dros y pedair blynedd nesa.

Yn Yr Alban mae Heddlu Strathclyde wedi penderfynu ar gamau tebyg, tra bod Heddlu Surrey yn ystyried y mater ddydd Iau.

Mae disgwyl i'r cynlluniau gael eu herio yn y llysoedd.

O dan y ddeddf does dim modd diswyddo swyddogion sydd wedi cymryd y llw gan eu bod yn weision Y Goron yn hytrach nag yn weithwyr cyflogedig.

Un o'r opsiynau, ac eithrio rhewi recriwtio, fydd gweithredu Rheol A19 (Saesneg) o reolau pensiwn yr heddlu.

O dan y rheol rhaid i swyddogion gyda 30 mlynedd o wasanaeth ymddeol - cyn eu bod yn 55 oed - a hynny er mwyn cael effeithiolrwydd yn y llu.

Mae'n berthnasol i bob plisman sy'n is na phrif swyddog a dydi oed na gallu yn cael ei ystyried.

Dywedodd y Swyddfa Gartref y bydd y cyllid ar gyfer heddluoedd Cymru a Lloegr yn gostwng 20% dros y pedair blynedd nesaf.

Rhewi swyddi

Ond gallai'r cyfanswm fod yn 14% gan fod 'na bwysau ar y lluoedd i dderbyn mwy o arian o dreth y cyngor.

Ym mis Gorffennaf cafodd adroddiad ei gyflwyno i Awdurdod Heddlu'r Gogledd yn dweud fod y llu yn wynebu toriadau o rhwng £25 miliwn a £30 miliwn.

Ar hyn o bryd mae gan y llu dros 1,500 o blismyn a 1,000 staff cefnogol, gan gynnwys plismyn cymunedol atodol.

Eisoes mae'r Prif Gwnstabl Mark Polin wedi dweud nad oes modd diystyru lleihad yn nifer y plismyn ar ddyletswydd yn yr hinsawdd economaidd bresennol.

Fe ddywedodd y llu eu bod wedi "rhewi swyddi" tra bod Heddlu Dyfed-Powys wedi rhoi'r gorau i benodi swyddogion newydd ym mis Medi fel sy'n arfer digwydd.

Roedd Heddlu'r De yn llenwi swyddi plismyn ond wedi rhoi stop ar recriwtio staff eraill am gyfnod ac fe ddywedodd Heddlu Gwent eu bod yn parhau i recriwtio ym mis Gorffennaf ond yn bwriadu arolygu'r sefyllfa pe bai datganiad pellach gan y llywodraeth ynglŷn â chyllido.HEFYD
Heddlu: Yr esgid yn gwasgu
17 Gorff 10 |  Newyddion
Awdurdod Heddlu yn trafod toriadau
28 Gorff 10 |  Newyddion
Heddlu i golli hofrennydd
26 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific