British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2010, 10:48 GMT
Mwy yn defnyddio llyfrgelloedd

Pobl mewn llyfrgell
Bu mwy o ddefnydd o gyfrifiaduron mewn llyfrgelloedd hefyd.

Bu cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy'n defnyddio llyfrgelloedd Cymru.

Mae'r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifiaeth yn dangos fod mwy o bobl nid yn unig yn benthyca llyfrau, ond hefyd yn defnyddio adnoddau cyfrifiadurol llyfrgelloedd.

Mae'r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi croesawu'r ffigyrau gan ddweud fod llyfrgelloedd yn "chwarae rôl bwysig....a chynnig gwasanaeth amhrisiadwy i'w cymunedau."

Yn ôl y ffigyrau a gyhoeddwyd ddydd Mercher:

• Cododd nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd o 13,960,000 yn 2008/09 i 14,717,000 yn 2009/10 - i fyny 5.4%;

• Bu cynnydd yn nifer y bobl sydd wedi benthyca o'r llyfrgelloedd, o 645,000 i 681,000 - i fyny 5.6%;

• Amcangyfrifir i'r cyfrifiaduron gael eu defnyddio gan y cyhoedd am gyfanswm o 2,098,240 awr, a hynny am ddim;

• Mae ymweliadau â llyfrgelloedd yng Nghymru yn cymharu'n ffafriol â gweddill y Deyrnas Unedig. Yng Nghymru bu 5.4% o gynnydd o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Bu 8.4% o gynnydd yng Ngogledd Iwerddon, ond mae'r nifer yn Lloegr i lawr 1.6% a'r nifer yn yr Alban i lawr 1.4%.

'Gwasanaeth amhrisiadwy'

Mae'r ffigurau hyn yn dangos bod llyfrgelloedd yng Nghymru yn dal i chwarae rôl bwysig
Alun Ffred Jones AC

Gweinidog dros Dreftadaeth

Cafodd Llyfrgell y Llyfni ym Maesteg grant gwerth £100,000 oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad o dan ei rhaglen Llyfrgelloedd am Oes.

Yn y blynyddoedd diweddar, mae oddeutu 68 o lyfrgelloedd cyhoeddus wedi cael grant i foderneiddio neu ddatblygu cyfleusterau newydd.

Rhoddwyd y grantiau o dan raglen strategol Llyfrgelloedd am Oes Llywodraeth y Cynulliad.

Yn ystod ymweliad â Llyfrgell y Llynfi ym Maesteg, dywedodd y Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones:

"Mae'r ffigurau hyn yn dangos bod llyfrgelloedd yng Nghymru yn dal i chwarae rôl bwysig a hefyd yn dangos ffrwyth y buddsoddiad a wnaed gan awdurdodau lleol i sicrhau bod llyfrgelloedd yn parhau i gynnig gwasanaeth amhrisiadwy i'w cymunedau.

'Modern a deniadol'

"Dw i'n falch bod grwpiau cymunedol a gwasanaethau eraill yn manteisio ar y cyfleusterau modern a deniadol sydd ar gael yn y Llyfrgell.

"Mae haneswyr lleol, dysgwyr Cymraeg, a phobl sy'n chwilio am swyddi ymhlith y grwpiau sy'n manteisio ar yr offer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu newydd."

Rhaglen dair blynedd (2008 - 2011) gwerth £10.5m yw Llyfrgelloedd am Oes. Ei nod yw denu mwy o bobl i ddefnyddio llyfrgelloedd trwy wella'u cyfleusterau a'u gwasanaethau mewn ledled Cymru.HEFYD
Hybu pobl i fentro arlein
18 Hyd 10 |  Newyddion
£4m i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd
13 Mai 10 |  Newyddion
'Datblygiad' ym myd llyfrau plant
04 Maw 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific