British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2010, 06:44 GMT
Gobaith o'r newydd i faes awyr?

Maes Awyr Llanbedr

Mae cais newydd wedi ei wneud i ganiatáu i faes awyr milwrol yn Eryri ailagor fel maes awyr sifil.

Caeodd Maes Awyr Llanbedr ger Harlech yn 2004 gan ddiswyddo 130 o bobl.

Ar y pryd fe gomisiynwyd arolwg gan Awdurdod Datblygu Cymru a Chyngor Gwynedd i ystyried ffyrdd o leihau'r effaith economaidd ar yr ardal - canlyniad yr arolwg gan gwmni KPMG oedd argymhelliad i barhau gyda'r defnydd o'r safle fel maes awyr.

Trwydded

Prynodd ADC y safle yn 2006 gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i'r perwyl hwnnw, cyn i'r safle ddod yn eiddo i Lywodraeth Y Cynulliad pan unwyd honno gydag ADC.

Yna yn 2008 fe ddangosodd cwmni Kemble Air Services ddiddordeb mewn prynu'r safle er mwyn agor maes awyr masnachol yno.

Roedd hynny'n ddibynnol ar gael trwydded fyddai'n caniatáu defnyddio'r safle fel maes awyr heb gael caniatâd cynllunio o'r newydd - ond gwrthodwyd hynny yn 2009 gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dilyn cyngor cyfreithiol.

Mae Llywodraeth Y Cynulliad nawr wedi penderfynu gwneud cais am drwydded o'r newydd yn ei enw ei hun, ac mae'r datblygwyr wedi dweud os fydd hynny'n llwyddiannus yna fe fydden nhw'n barod i barhau gyda'u cynlluniau ar gyfer y safle.

Cyfarfod

Ym mis Chwefror eleni cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y pentref ac fe ddaeth galwad i ailagor y maes awyr er gwaetha'r problemau oherwydd ei bwysigrwydd i'r economi yn lleol.

Roedd yna beth gwrthwynebiad i'r cynllun, gyda Chymdeithas Eryri ar flaen y gad gan honni y byddai maes awyr yn effeithio'n andwyol ar y Parc Cenedlaethol.

Bydd un neu fwy o geisiadau nawr yn cael eu gwneud yn enw gweinidogion Llywodraeth Y Cynulliad er mwyn cael y drwydded angenrheidiol, gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - fel yr awdurdod cynllunio i'r ardal - yn gwneud y penderfyniad.HEFYD
O blaid cynllun 'hollbwysig'
19 Chwef 10 |  Newyddion
Llanbedr: Na i drwydded hedfan
12 Tach 09 |  Newyddion
Llanbedr: 'Penderfyniad yn fuan'
05 Tach 09 |  Newyddion
Gweinidog: Gwerthu maes awyr
16 Rhag 08 |  Newyddion
Maes awyr: 'Gorfod tynnu nôl?'
19 Hyd 08 |  Newyddion
Maes awyr: Her gyfreithiol
17 Mai 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific