British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Tachwedd 2010, 09:17 GMT
S4C: arweinwyr yn galw am adolygiad

S4C, BBC screen
Mae'r arweinwyr Cymreig eisiau adolygiad 'cynhwysfawr' o gynlluniau llywodraeth Prydain ar ddyfodol S4C

Dywed llefarydd ar ran Downing Street y bydd y Prif Weinidog yn ymateb maes o law i'r alwad am adolygiad annibynol o ddyfodol S4C.

Daw'r alwad oddi wrth arweinwyr y pedair prif blaid yn y Cynulliad sydd wedi ysgrifennu llythyr at David Cameron yn galw am adolygiad annibynnol o gynlluniau'r llywodraeth ar gyfer S4C.

Yn ôl Carwyn Jones, Ieuan Wyn Jones, Nick Bourne a Kirsty Williams dyw'r "stiwardiaeth wleidyddol o S4C ddim wedi bod yn ddigon gwyliadwrus".

Mae ffynonellau yn San Steffan yn dweud y bydd llywodraeth Prydain yn "edrych yn ofalus ar yr alwad."

Mae Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan (DCMS) wedi dweud mai'r BBC fydd yn rhannol gyfrifol am ariannu S4C yn y dyfodol.

Dywedodd Swyddfa Cymru fod llywodraeth Prydain eisiau i S4C fod yn annibynnol.

Adolygiad 'cynhwysfawr'

Mewn llythyr ddaeth i law BBC Cymru, mae arweinwyr Cymreig Llafur, y Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru yn dweud eu bod eisiau i unrhyw adolygiad fod yn un cynhwysfawr.

"Mae wedi dod yn bryder fod gwyliadwriaeth wleidyddol o S4C wedi bod yn annigonol," meddai datgnaid ar y cyd gan y prif weinidog Carwyn Jones a'i ddirprwy Ieuan Wyn Jones.

"Dyna pam yr ydym wedi ysgrifennu at y prif weinidog, ynghyd ag arweinwyr y pleidiau eraill yng Nghymru, yn galw i lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig i gomisiynu adolygiad annibynnol."

Ar ôl i Awdurdod S4C ddod o dan y lach am lawer o broblemau diweddar y sianel, mae'r arweinwyr hefyd yn galw am ddiddymu'r Awdurdod fel ag y mae wedi i'r adolygiad gael ei gwblhau, a chael strwythur llywodraethu newydd.

Dywedon nhw y dylai'r adolygiad sicrhau fod S4C yn parhau fel darlledwr annibynnol Cymreig.

Yn ôl Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru, Betsan Powys, mae'n "gam anarferol" i'r arweinwyr fod wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd, ac i ysgrifennu yn uniongyrchol at y Prif Weinidog.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo tuag at ddyfodol rhaglenni yn yr iaith Gymraeg, ac i ddyfodol S4C fel corff annibynnol.

Buddiannau

"Ry'n ni'n credu mae'r ffordd orau i sicrhau fod S4C yn cynnig y gwasanaeth gorau posib i'w chynulleidfa, tra hefyd yn sicrhau ei dyfodol, yw trwy drefniant ariannu newydd yn ymwneud â'r BBC.

Bydd Swyddfa Cymru yn parhau i weithio gydag S4C a DCMS i wneud yn siwr fod buddiannau darlledu Cymraeg yn cael eu hystyried yn drwyadl."

Gwrthododd S4C wneud unrhyw sylw ar y llythyr gan ei fod yn fater i wleidyddion.

Yn y cyfamser, mae un o weinidogion Swyddfa Cymru, David Jones, wedi cwrdd ag aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i drafod dyfodol y sianel.

Mae'r gymdeithas yn galw ar bobl i wrthod talu eu trwydded deledu os nad yw llywodraeth San Steffan yn gwarantu annibyniaeth S4C.

Dywedodd Mr Jones ei fod wedi ceisio ymateb i rai o bryderon y gymdeithas yn ystod y cyfarfod, gan danlinellu y byddai'r trefniant newydd yn sicrhau dyfodol y sianel.HEFYD
O blaid gwrthod talu'r drwydded
30 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Cais am adolygiad barnwrol
20 Hyd 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific