British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Hydref 2010, 15:30 GMT 16:30 UK
Cymdeithas yr Iaith o blaid gwrthod talu'r drwydded

Aelodau cymdeithas o blaid peidio talu'r drwydded deledu

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar yr holl aelodau a'r cyhoedd yn gyffredinol i beidio talu eu trwydded deledu oni bai bod Llywodraeth San Steffan yn gwarantu annibyniaeth S4C.

Cafodd penderfyniad unfrydol ei wneud mewn cyfarfod cyhoeddus ddydd Sadwrn ar ôl cyfarfod cyffredinol y gymdeithas yn Aberystwyth.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf daeth cyhoeddiad gan Lywodraeth San Steffan y bydd grant blynyddol y sianel yn cael ei gwtogi a bod bwriad i'r BBC fod yn rhannol gyfrifol am ariannu S4C.

Mae Llywodraeth Prydain gyda'u partneriaid y BBC yn Llundain yn bygwth dyfodol unig sianel Gymraeg y byd
Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Dywedodd llefarydd ar ran TV Licensing: "Beth bynnag yw eich barn bersonol, os nad oes ganddoch chi drwydded deledu ddilys pan fo angen un arnoch chi, mae'n anghyfreithlon ac rydych yn wynebu erlyniad a dirwy o hyd at £1,000."

Mae'r gymdeithas yn poeni am gynlluniau'r llywodraeth ac yn pryderu y bydd dyfodol y sianel yn y fantol.

Roedd 70 o bobl yn y cyfarfod ddaeth i'r penderfyniad unfrydol bod rhaid gweithredu ymhellach ac y byddan nhw'n gwrthod talu'r drwydded o Ragfyr 1 ymlaen oni bai bod y llywodraeth yn gwneud newidiadau.

Yn ôl Ed Vaizey, y Gweinidog Diwylliant, Cyfathrebu a'r Diwydiant Creadigol fydd y newidiadau dros ariannu S4C ddim yn digwydd tan 2014 ac felly "mae 'na ddigon o amser i bobl leisio barn".

Fe wnaeth gadarnhau bod cyllideb S4C ar gyfer 2011-12 yn £90 miliwn a hynny yn ychwanegol at y £3 miliwn a ddaw o incwm masnachol a'r £27 milwin sydd 'na wrth gefn.

Gwrthod y drwydded

Fe fyddan nhw hefyd yn derbyn "£20 miliwn o raglenni gan y BBC".

Erbyn 2014-15 fe fydd y gyllideb yn £83 miliwn sydd ar hyn o bryd yn £100 miliwn.

Mae'r gymdeithas yn galw am newidiadau i S4C ond yn dadlau nad torri ar gyllid y sianel yw'r ffordd orau i wella'r gwasanaeth.

Galeri Cynhyrchu rhaglenni
Fe fydd y Gymdeithas yn ystyried peidio talu'r drwydded deledu

Cyn y cyfarfod dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd newydd y Gymdeithas, mai'r iaith Gymraeg yw un o'r pethau cyntaf i ddioddef oherwydd toriadau'r Llywodraeth.

"Maen nhw'n gofyn i bobl adael eu cymunedau i edrych am waith, yn diswyddo gweithwyr sydd yn darparu gwasanaethau Cymraeg, a gofyn i bobl fynd i Peterborough i dderbyn gwasanaethau pasport.

"Ar ben hynny, mae'r Llywodraeth Prydain gyda'u partneriaid y BBC yn Llundain yn bygwth dyfodol unig sianel Gymraeg y byd.

"Fe fydd tynged yr iaith yn nwylo darlledwr yn Llundain sydd yn gorfod gwneud toriadau eithafol ei hunan.

"Dydyn ni ddim yn mynd i adael i'r iaith Gymraeg ddiflannu yn y 21ain Ganrif."

Roedd nifer o siaradwyr yn y cyfarfod wnaeth leisio barn, aelodau o Gymdeithas yr Iaith, darlledwyr a gwleidyddion gan gynnwys AC Llafur Canolbarth a Gorllewin Cymru, Alun Davies.

Dywedodd Mr Davies fod rhaid gwrthsefyll yr ymosodiad.

"Dwi eisiau gweld Cymdeithas yr Iaith yn gweithio gyda phobl led led Cymru i amddiffyn S4C.

"Dwi'n credu bod gan y gymdeithas rôl bwysig i'w wneud o ran cefnogi'r ymgyrch."HEFYD
S4C: 40 i golli eu swyddi
27 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: 'Modd cyfiawnhau toriadau'
20 Hyd 10 |  Newyddion
Bwrdd: Penderfyniad 'sarhaus'
25 Hyd 10 |  Newyddion
'Angen adolygiad o Awdurdod S4C'
26 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Cais am adolygiad barnwrol
20 Hyd 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion
'Toriadau S4C yn peryglu perthynas'
15 Hyd 10 |  Newyddion
S4C a BBC i gyd-weithio
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific