British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Hydref 2010, 12:34 GMT 13:34 UK
Caniatād i adolygu ysgolion cynradd

Plant ar fuarth ysgol
Penderfynwyd ym mis Tachwedd 2009 fod angen edrych ar addysg cynradd yn ardal Edeyrnion

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cael caniatâd i adolygu trefniadau addysg gynradd mewn rhan o'r sir.

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth, cytunodd cabinet yr awdurdod y dylid cynnal adolygiad o ysgolion cynradd yn ardal Edeyrnion.

Ymhlith y materion fydd yn cael sylw:

  • Cais i ehangu'r ddarpariaeth addysg Cymraeg
  • Llefydd gwag mewn ysgolion cyfrwng Saesneg a Chymraeg
  • Prinder cenedlaethol o brifathrawon
  • Defnydd o adeiladau symudol
  • Cynaliadwyedd a chyfaddasrwydd ysgolion

Dros y chwe mis diwetha' cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori anffurfiol gyda phrifathrawon, llywodraethwyr a chynghorwyr.

Mae hyn wedi arwain at ddrafftio opsiynau ar gyfer yr ymgynghoriad cychwynnol.

Yn sgil ansicrwydd ynglŷn â chyllid, mae'r cabinet wedi penderfynu ymgynghori ar leihau nifer yr ysgolion ar draws yr ardal, a pheidio parhau â chynlluniau posib i greu dwy ysgol ardal am y tro.

Ymgynghoriad cychwynnol

Bydd ymgynghoriad cychwynnol yn edrych ar nifer yr ysgolion yn yr ardal, yng nghyd-destun nifer sylweddol o lefydd gwag a recriwtio penaethiaid.

Yn ôl y cyngor, byddan nhw hefyd yn ystyried cais i ehangu ar y ddarpariaeth ddwyieithog mewn dwy o'r ysgolion.

Yr argymhelliad yw cadw Ysgol Caer Drewyn fel yr ysgol fwya' yn ardal Corwen, a chadw Ysgol Maes Hyfryd fel yr ysgol cyfrwng Cymraeg.

Maen nhw'n ystyried cau tair neu bedair o'r pump ysgol arall sydd ar ôl yn ardal bro Edeyrnion - sef Ysgol Betws Gwerfil Goch, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Carrog, Ysgol Glyndyfrdwy ac Ysgol Lalndrillo.

Dywed y cyngor y byddan nhw'n trafod gyda chymunedau lleol i ystyried pob posibilrwydd o fewn yr opsiwn yma, "gan ddelio ag unrhyw faterion, er mwyn darparu cyfundrefn addysg sefydlog a chynaliadwy fydd yn cynnal a gwella safonau addysg a phrofiadau yn y dyfodol."

Bydd yr ymgynghoriad cychwynnol yn dechrau ar Dachwedd 8 a bydd gan bobl tan Chwefror 18, 2011 i ddweud eu dweud
Cynghorydd Eryl Williams

Yn ôl arweinydd cabinet cyngor Sir Ddinbych, Eryl Williams: "Bydd yr ymgynghoriad cychwynnol yma yn rhoi cyfle i'r cyhoedd awgrymu opsiynau eraill fyddai'n mynd i'r afael â materion amlwg ar draws yr ardal.

"Bydd yr ymgynghoriad cychwynnol yn dechrau ar Dachwedd 8 a bydd gan bobl tan Chwefror 18, 2011 i ddweud eu dweud."

Ar ôl i'r ymgynghoriad cychwynnol ddod i ben, bydd y Cabinet yn penderfynu a ddylid parhau i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar yr opsiwn sy'n cael ei ffafrio.

Petai hynny'n digwydd, byddai chwe wythnos arall o ymgynghori.

Yna byddai'r Cabinet yn gorfod penderfynu a fydden nhw am gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol.

Yn dilyn cyhoeddi hysbysiad o'r fath, mae cyfnod o ddeufis i unrhyw un leisio gwrthwynebiad.

Byddai gan y cyngor fis wedi dyddiad cau'r gwrthwynebiadau i roi manylion unrhyw wrthwynebiad, ynghyd ag ymateb yr awdurdod, i lywodraeth y Cynulliad.

Os nad oes unrhyw wrthwynebiad, bydd yr awdurdod yn gwneud penderfyniad.

Petai gwrthwynebiad, yna llywodraeth y Cynulliad sy'n penderfynu ar y mater.HEFYD
Nifer ysgolion cynradd i ostwng?
26 Hyd 10 |  Newyddion
Gwynedd: Bwriad i gau 29 ysgol
19 Hyd 07 |  Newyddion
Arian i ehangu addysg Gymraeg
22 Gorff 10 |  Newyddion
Sir yn trafod ad-drefnu ysgolion
04 Ion 08 |  Newyddion
Mōn: Cau tair ysgol gynradd
17 Rhag 07 |  Newyddion
Sir Gār: Dwy ysgol arall i gau
10 Rhag 07 |  Newyddion
Cau ysgolion 'yn cryfhau'r iaith'
07 Tach 07 |  Newyddion
Cytuno i ad-drefnu addysg
22 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific