British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 24 Hydref 2010, 08:43 GMT 09:43 UK
Y Gymraeg, iaith ein plant?

Ysgol fach
Cafodd dros fil o bobl ifanc eu holi

Mae gwaith ymchwil gafodd ei gomisiynu gan BBC Cymru yn awgrymu y gallai Cymru fod yn cynhyrchu cenhedlaeth o bobl ifanc sy'n gallu siarad Cymraeg, ond nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg.

Holwyd dros fil o bobl ifanc 14 a 15 oed o 10 o ysgolion cyfrwng Cymraeg led led Cymru ar gyfer y rhaglen The Welsh Knot.

Dywed 76% o'r rhai a holwyd eu bod yn defnyddio'r Gymraeg weithiau neu byth.

Dywedodd 24% eu bod yn siarad Cymraeg bob amser neu gan fwyaf.

Roedd y rhai a holwyd yn cynnwys pobl o gadarnleoedd yr iaith (ardaloedd lle mae dros 70% yn siarad yr iaith) ac ardaloedd eraill sydd wedi gweld twf cyflym mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Negeseuon testun

Mae'r rhaglen yn sôn am faint o Gymraeg sy'n cael ei ddefnyddio y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Yn y cadarnleoedd, dywedodd 85% eu bod yn ei defnyddio bob amser neu gan fwyaf.

Ychydig dros 10% yn yr ardaloedd eraill ddywedodd eu bod yn defnyddio'r Gymraeg bob amser neu gan fwyaf.

Mae'n neges gymysg, ond byddai'n well i ni wrando oherwydd gall yr hyn maent yn ei ddweud bennu tynged y Gymraeg
David Williams, cyflwynydd The Welsh Knot

Yn ôl yr arolwg roedd y rhai a holwyd yn gadarnhaol am y Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg, gydag 8 o bob 10 yn meddwl ei bod yn bwysig neu'n bwysig iawn bod eu rhieni wedi eu hanfon i ysgol cyfrwng Cymraeg.

"At ei gilydd, ceir cydnabyddiaeth gyffredinol o bwysigrwydd a gwerth cael addysg drwy'r Gymraeg," medd David Williams, cyflwynydd y rhaglen.

"Ond ar ôl camu allan drwy giatiau'r ysgol mae ein harolwg yn dangos ei bod yn well gan y rhan fwyaf o blant sy'n cael eu haddysg drwy'r Gymraeg ddefnyddio'r Saesneg ar Facebook, mewn negeseuon testun neu wrth sgwrsio â'u ffrindiau.

"Dim ond yn y cadarnleoedd Cymraeg y mae'r gwrthwyneb yn wir gyda disgyblion yn dweud ei bod yn well ganddynt ddefnyddio Cymraeg, ond hyd yn oed yn fan honno, ceir y rheini sy'n dewis Saesneg.

"Mae'n neges gymysg, ond byddai'n well i ni wrando oherwydd gall yr hyn maent yn ei ddweud bennu tynged y Gymraeg."

Y tu allan i'r ystafell ddosbarth, roedd yr arolwg yn edrych ar effaith Facebook a negeseuon testun.

  • Dywedodd 8 o bob 10 led led Cymru eu bod yn defnyddio Saesneg mewn negeseuon testun gan fwyaf
  • Roedd bron i 9 o bob 10 yn defnyddio Saesneg ar eu tudalen Facebook gan fwyaf
  • Yn yr ardaloedd nad ydynt yn gadarnleoedd roedd llai nag 1 o bob 10 yn defnyddio'r Gymraeg yn bennaf ar gyfer y ddau beth
  • Yn y cadarnleoedd roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn defnyddio'r Gymraeg.

Bydd rhaglen The Welsh Knot, ar BBC One Wales, am 10.25pm nos Sul, Hydref 24.HEFYD
O blaid codi ysgol £5.1m
31 Gorff 09 |  Newyddion
Na i ehangu addysg Gymraeg
27 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific