British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Hydref 2010, 09:43 GMT 10:43 UK
Pentrefwyr yn anfodlon am safle ysgol newydd yn Wrecsam

Safle'r ysgol newydd
Mae rhai o'r trigolion lleol yn anhapus gyda'r lleoliad

Mae 'na anfodlonrwydd ym mhentre Gwersyllt ger Wrecsam ynglŷn â lleoliad ysgol gynradd Gymraeg newydd.

Mae gwrthwynebwyr yn dadlau na ddylai'r adeilad gael ei godi ar dir gwyrdd Parc Gwledig Dyfroedd Alun.

Ond mae'r pwyllgor addysg yn dweud mai'r safle yma ydi'r un mwya addas.

Mae'n gynllun gwerth £5.9 miliwn fydd yn ateb y galw cynyddol am addysg Gymraeg yng ngogledd y sir.

Bydd lle yn yr ysgol ar gyfer 210 o ddisgyblion.

Y nod yw agor yr ysgol o fewn tair blynedd.

Dywedodd yr awdurdod addysg nad oes 'na amser i wastraffu.

Problemau

Mae Ysgol Plas Coch ar gyrion tref Wrecsam, yn orlawn ac o ardal Gwersyllt y daw canran uchel o'i disgyblion.

Ond mae'r ddadl yn corddi dros leoliad tebygol yr adeilad newydd.

"Oedd pob safle yr oedden ni'n edrych arnyn nhw- roedd 'na broblem yn codi," meddai John Davies, prif swyddog dysgu Cyngor Sir Wrecsam.

"Doedden nhw ddim digon mawr, dim y cyngor oedd berchen arnyn nhw.

"Fe wnaethon ni ddod i'r canlyniad mai dyma'r tir gorau."

Dywedodd bod y cyngor wedi ystyried dau o'r opsiynau y mae'r gwrthwynebwyr wedi eu crybwyll, symud i ardal Brymbo gan fod nifer o dai newydd yno neu i ehangu un o ysgolion presennol Gwersyllt i gynnig ffrwd Gymraeg.

"Fe wnaethon ni edrych ar y ddau opsiwn.

"O ran Brymbo mae safle wedi ei glustnodi ar gyfer ysgol gynradd ond mae o'n lle ysgol bresennol sydd yna sydd mewn cyflwr gwael iawn ac mae 'na ddigon o lefydd ar gyfer disgyblion lleol yn Ysgol Bryn Tabor yng Nghoedpoeth," meddai.

"Wedi edrych ar roi estyniad ar ysgol yng Ngwersyllt ond doedd y safle ddim digon mawr."

Cyflwr gwael

Mae hyn yn siomi'r gwrthwynebwyr sy'n ofni bod y buddsoddiad mewn addysg Gymraeg ar draul gwella adeiladau ac adnoddau ysgolion cyfrwng Saesneg Gwersyllt.

Maen nhw'n pwysleisio'u cefnogaeth i'r egwyddor o ehangu addysg Gymraeg.

"Rydan ni'n teimlo bod 'na gyfle yma i gael darpariaeth integredig, Cymraeg a Saesneg ar yr un safle," meddai'r Cynghorydd lleol Ted George.

Dywedodd Mr Davies ei fod yn ymwybodol y bydd 'na densiynau gan fod cyflwr Ysgol Gwersyllt mewn cyflwr gwael ac maen nhw wedi gwneud cais i Lywodraeth y Cynulliad am arian i wella'r adeiladau.

Does dim cais ffurfiol eto ac mae'r cyngor yn pwysleisio y bydd 'na ymgynghoriad llawn wrth i'r broses gynllunio fynd rhagddi.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific