British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Hydref 2010, 20:55 GMT 21:55 UK
S4C: Manylion y cydweithio

Pencadlys S4C
Llywodraeth yn cyhoeddi manylion y cydweithio rhwng y BBC ac S4C

Mae Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth Prydain wedi bod yn amlinellu rhagor o fanylion ynglŷn â sut yn union mae disgwyl i'r berthynas rhwng y BBC ac S4C weithio.

Fe gyhoeddodd George Osborne ddydd Mercher mai'r gorfforaeth fyddai'n benna cyfrifol am ariannu'r sianel o 2013 ymlaen.

Mewn llythyr at gadeirydd ymddiriedolaeth y BBC, mae'r ysgrifennydd diwylliant Jermey Hunt yn mynnu bod y llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod S4C yn parhau'n sianel annibynnol gref.

Pan fydd y berthynas yn dechrau ymhen tair blynedd, fe fydd y BBC yn cyfrannu ychydig dros £76 miliwn tuag at gyllideb y sianel yn y flwyddyn gynta, gyda'r llywodraeth yn cyfrannu £6.7 miliwn.

Mae Awdurdod S4C yn bwriadu mynd i'r llys i herio'r penderfyniad am y newidiadau ac mae'r sianel yn pryderu am annibyniaeth.

Dywedodd prif weithredwr S4C, Arwel Ellis Owen, nad oedd yn gwybod dim am y penderfyniad tan y clywodd y newyddion ar y BBC nos Fawrth.

Amddiffyn gwario arian cyhoeddus ar adolygiad barnwrol

Ac mewn cyfweliad gyda rhaglen Dragon's Eye BBC Cymru, mae John Walter Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C, wedi amddiffyn y penderfynaid i ddefnyddio arian cyhoeddus ar gyfer adolygiad barnwrol.

"Wrth son am ddarlledu cyhoeddus.....mae'n gorff efo pwysigrwydd y tu hwnt i ddarlledu.

"Mae'r elfen ieithyddol ychwanegol a'r gwerth ychwanegol sydd 'na o weithgareddau S4C....yn fater o gonsyrn nid yn unig i ni ond i eraill yng Nghymru."

Annibynnol

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Menna Richards, bod rhaid cofio am y gynulleidfa Cymraeg eu hiaith.

"Dwi'n falch bod y BBC wedi gallu camu mewn i helpu S4C ar ôl i lywodraeth San Steffan benderfynu peidio ariannu S4C yn y dyfodol.

Ymateb Cyfarwyddwr BBC Cymru Menna Richards

"Dwi ddim yn gwybod pwy arall allai fod wedi gwneud hynny.

"Fe fydd yr arian ychwanegol a ddaw o'r drwydded yn mynd i gomisiynu'r sector annibynnol yng Nghymru."

Mae'r llythyr gan Mr Hunt ar Syr Michael Lyons yn dweud nad yw model S4C yn gynaliadwy yn ei ffurf bresennol.

Ym marn y llywodraeth, fe fydd y bartneriaeth newydd y cam gorau ymlaen ar gyfer dyfodol tymor hir y sianel.

Fe fydd yr arian ar gyfer comisiynu rhaglenni gan gwmnïau annibynnol ar gyfer y S4C ac y bydd yn cael ei redeg ar yr un cynllun â BBC Alba.

Mewn llythyr arall at John Walter Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C, mae Mr Hunt yn cadarnhau toriad o 24.4% yng nghyllideb y sianel am bedair blynedd.

Mae'n nodi hefyd ei ddymuniad i weld y cydweithio rhwng y sianel a'r BBC.

Yn y cyfamser mae Gweinidog Diwylliant Cymru, Alun Ffred Jones, cyhoeddi fforwm i drafod dyfodol S4C.

Dywedodd y bydd yn cynnal y fforwm ar Dachwedd 3.

"Mae'r cynlluniau gan yr Adran Diwylliant am ddyfodol ariannol S4C yn rhai pell gyrhaeddol i Gymru, yr iaith Gymraeg a'r diwydiant creadigol," meddai.

"Dwi'n credu.... ei bod yn allweddol ein bod yn cael consensws ynglŷn â'r ffordd ymlaen a bod 'na amrywiaeth o leisiau yn cael eu clywed i gyfrannu tuag at ddatblygu setliad darlledu newydd."HEFYD
S4C: 'Pryder am annibyniaeth'
21 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Cais am adolygiad barnwrol
20 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: 'Modd cyfiawnhau toriadau'
20 Hyd 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion
'Toriadau S4C yn peryglu perthynas'
15 Hyd 10 |  Newyddion
S4C a BBC i gyd-weithio
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific