British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 20 Hydref 2010, 19:47 GMT 20:47 UK
S4C: 'Modd cyfiawnhau toriadau'

Pencadlys S4C
Llywodraeth San Steffan yn dweud mai'r BBC yn ganolog fydd yn rhannol gyfrifol am ariannu S4C

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol Aberconwy wedi dweud bod modd "cyfiawnhau'r toriadau" i S4C os ydyn nhw'n "cyd-fynd" a gweddill toriadau'r Adran Diwyllaint, Cyfryngau a Chwaraeon.

Roedd Guto Bebb yn siarad yn ystod dadl seneddol ar ddyfodol cyllid S4C gyda Ed Vaizey, y Gweinidog Diwylliant, Cyfathrebu a'r Diwydiant Creadigol.

Daw'r drafodaeth wedi i'r Canghellor George Osborne ddweud mai'r BBC yn ganolog fydd yn rhannol gyfrifol am ariannu'r sianel Gymraeg yn y dyfodol.

Mae BBC Cymru wedi ymateb drwy ddweud eu bod am sicrhau "mai'r flaenoriaeth bwysica yw sicrhau bod cynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith yn parhau i fwynhau gwasanaeth teledu sy'n nodedig ac o safon uchel".

Yn ôl Mr Bebb fe fyddai toriad o 20% yn hylaw ond nad oedd yn barod i dderbyn dim mwy na 25% o doriad.

'Ymrwymiedig'

Gofynnodd i'r gweinidog am eglurhad i union natur y cynllun ac a fyddai S4C yn parhau i gynnal eu hannibynniaeth golygyddol.

Dywedodd Mr Vaizey fod 'na dyfodol disglair i S4C o dan y cynlluniau.

"Mae'r Llywodraeth yn ymrwymedig i wasanaeth teledu Cymraeg gref."

S4C: Ymateb gwleidyddion

Dywedodd Menna Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru, bod y llywodraeth wedi rhoi gwybod i'r BBC eu bod wedi dod i'r casgliad nad oedd S4C yn gynaladwy yn ei ffurf bresennol.

"Dywedodd y Gweinidogion wrth y BBC eu bod yn credu mai model partneriaeth newydd - yn debyg, mewn egwyddor i BBC Alba - fyddai'r ffordd orau i sicrhau dyfodol hirdymor gwasanaeth S4C," meddai.

"Ar y cyd ag Ymddiriedolaeth y BBC, bydd yn rhaid i ni edrych yn ofalus ar sut y gall y bartneriaeth newydd rhwng y BBC ac S4C weithio, gan wneud yn siwr mai'r flaenoriaeth bwysica yw sicrhau bod cynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith yn parhau i fwynhau gwasanaeth teledu sy'n nodedig ac o safon uchel."

Lleisio barn

Dywedodd hefyd bod y BBC yn ymwybodol iawn bod cyfraniad y sector annibynnol wedi bod yn greiddiol i ddatblygiad S4C fel sianel.

"Ry'n ni wedi cadarnhau i Weinidogion y DU y dylai buddsoddiad ychwanegol y BBC mewn rhaglenni i S4C gael ei wario gyda'r sector annibynnol," ychwanegodd.


Wrth ystyried yr amgylchedd o lai o gyllid, nid yn unig i S4C, mae'n rhaid i bawb wneud arbedion

Ed Vaizery, y Gweinidog Diwyllaint, Cyfathrebu a'r Diwydiant Creadigol

Dywedodd Mr Vaizey y byddai'r newidiadau dros ariannu S4C ddim yn digwydd tan 2014 ac felly bod 'na ddigon o amser i bobl leisio barn.

Fe wnaeth gadarnhau bod cyllideb S4C ar gyfer 2011-12 yn £90 miliwn a hynny yn ychwanegol at y £3 miliwn a ddaw o incwm masnachol a'r £27 milwin sydd 'na wrth gefn.

Fe fyddan nhw hefyd yn derbyn "£20 miliwn o raglenni gan y BBC".

Erbyn 2014-15 fe fydd y gyllideb yn £83 miliwn.

Arbedion

Ychwanegodd ei fod yn disgwyl "100% o gynnwys y gyllideb i gael ei wario yn y sector annibynnol".

Mewn cyfweliad pellach ar gyfer rhaglen CF99, eglurodd Mr Vaizey, bod hyn yn gyfle enfawr i S4C allu cymryd rhan yn yr arbenigedd sydd gael gan y BBC.

"Mae'r BBC eisoes yn darparu'r newyddion ar gyfer S4C ac wrth ystyried yr amgylchedd o lai o gyllid, nid yn unig i S4C, mae'n rhaid i bawb wneud arbedion.

"Pan fydd y llwch wedi setlo fe fydd pobl yn sylweddoli y bydd hyn yn rhoi dyfodol gwych i S4C ar gyfer y dyfodol."HEFYD
S4C: Cais am adolygiad barnwrol
20 Hyd 10 |  Newyddion
'BBC i ariannu S4C'
19 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion
'Toriadau S4C yn peryglu perthynas'
15 Hyd 10 |  Newyddion
S4C a BBC i gyd-weithio
14 Hyd 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific