British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 16 Hydref 2010, 08:25 GMT 09:25 UK
'Angen gwneud mwy i helpu'r ifanc'

Gweithiwr
Mae 68,000 o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant rhwng 16 a 24 oed

Mae angen i Lywodraeth y Cynulliad ddangos mwy o arweiniad wrth fynd i'r afael â phroblemau pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Er bod nifer o strategaethau cadarnhaol ar waith, mae'r adroddiad gan y grŵp trawsbleidiol o aelodau'r Cynulliad yn nodi bod "diffyg cyfeiriad a chydweithio".

Mae hyn yn golygu, medd y pwyllgor, bod gwasanaethau ar gyfer y 68,000 o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru yn gorgyffwrdd, ac nad ydynt wedi'u cydgysylltu.

Mae Pwyllgor Menter a Dysgu'r Cynulliad yn argymell y dylai un o weinidogion Llywodraeth y Cynulliad oruchwylio'r agenda, ac y dylid sefydlu asiantaeth arweiniol ar lefel leol er mwyn cydgysylltu partneriaethau, nodi cyfrifoldebau a rheoli taith pobl ifanc o un cam i'r llall.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad y byddan nhw'n ystyried yr adroddiad ac yn ymateb maes o law, ond gan ychwanegu eu bod wedi buddsoddi £49m i helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

'Mwy effeithiol'

Yn ystod yr ymchwiliad, clywodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth fod angen edrych ar brofiadau pobl ifanc pan fyddant yn iau o lawer, er mwyn adnabod y rhai sydd mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant yn y dyfodol.

Dywedodd Gareth Jones AC, cadeirydd y pwyllgor: "Y pwynt pwysig yw y dylid cydlynu, cysylltu ac alinio'r holl bolisïau ac ymyriadau sy'n effeithio ar y bobl ifanc hyn o fewn fframwaith cyffredinol o amcanion a thargedau clir.

"Nid oes prinder dyheadau na strategaethau, ac mae angen i ni gael amrywiaeth.

"Fodd bynnag, mae gweithredu mwy effeithiol ar lawr gwlad a chydweithio gwell rhwng asiantaethau yn hanfodol er mwyn sicrhau cefnogaeth ddi-dor ar gyfer y bobl ifanc hyn. "HEFYD
Angen osgoi 'pla' diweithdra
10 Awst 10 |  Newyddion
2,000 o swyddi i bobl ifanc
29 Gorff 09 |  Newyddion
Buddsoddi mewn sgiliau yw'r ateb
12 Chwef 09 |  Newyddion
Arian Ewrop: 'Swyddi, nid ffyrdd'
15 Medi 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific