British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 18 Hydref 2010, 07:45 GMT 08:45 UK
Hybu pobl i fentro arlein

Logo Clic Cyntaf

Mae ymgyrch yn cael ei lansio gan y BBC i berswadio pobl, yn enwedig y rhai dros 55 oed, i fentro arlein.

Fe fydd Clic Cyntaf yn ymgyrch ddwy flynedd i gael mwy o bobl i gael gafael a defnyddio gwasanaethau gwe y BBC.

Mae ymchwil gan y BBC yn awgrymu nad oes 'na ryngrwyd yng nghartrefi 27% o oedolion Prydain.

Fe fydd nifer o elusennau yn cydweithio gyda'r BBC i gynnig cymorth a gwybodaeth.

Mae gwybodaeth ar gael i ddefnyddwyr drwy gymorth Gyrfa Cymru a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth am gyrsiau lleol i bobl.

Bydd 48 o lyfrgelloedd o gwmpas Cymru hefyd yn cynnal cyrsiau sylfaenol am ddim fel rhan o Clic Cyntaf a dydd Gwener fe fydd Swyddfa Bost Casnewydd yn cynnal digwyddiad i annog pobl i fentro arlein fel rhan o ymgyrch hyrwyddo gynhelir gan Swyddfa'r Post ar draws Prydain.

Gwella canlyniadau

Mae 'na sawl budd o fentro i fyd technoleg newydd a mentro arlein.

Mae gwybodaeth bwysig i'w gael ar y we, materion am iechyd, swyddi, budd-daliadau, materion ariannol, teithio ac addysg.

Gellir defnyddio'r we hefyd wrth gwrs i gadw cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.

Ar gyfartaledd, gall cartrefi Prydain arbed tua £760 y flwyddyn trwy allu cymharu costau nwyddau.

Ac yn ôl yr ymchwil mae 'na awgrym y gall cael mynediad i'r rhyngrwyd helpu i wella canlyniadau TGAU plentyn o ddwy radd a gall pobl sy'n gallu defnyddio cyfrifiadur ddisgwyl ennill rhwng 3% a 10% yn fwy na'r rhai na all wneud hynny.

Mewn dogfen ymgynghorol "Sicrhau cynhwysiant digidol: Fframwaith strategol i Gymru", dywed Llywodraeth y Cynulliad bod "y gallu i ddefnyddio'r technolegau hyn nawr yr un mor bwysig â darllen ac ysgrifennu".

Am wybodaeth pellach am yr ymgyrch ffoniwch - 08000 150 950.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific