British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 14 Hydref 2010, 15:14 GMT 16:14 UK
Posibilrwydd y gallai S4C a BBC gyd-weithio

Mae swyddfeydd S4C yn Llanisien ar hyn o bryd a BBC Cymru yng Llandaf
Mae swyddfeydd S4C yn Llanisien ar hyn o bryd a BBC Cymru yng Llandaf

Gallai S4C a BBC Cymru gydweithio yn agosach, a hyd yn oed ddefnyddio yr un safle ar gyfer eu swyddfeydd, yn ôl y ddau sefydliad.

Wedi i lywodraeth San Steffan gyhoeddi eu bod nhw'n bwriadu newid y ddeddf fydd yn cael effaith ar y modd mae S4C yn cael ei hariannu, mae BBC Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn edrych ar y posibilrwydd o gydweithio gyda'r sianel.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Cyfarwyddwr BBC Cymru, Menna Richards, gyhoeddi y bydd y swm y mae'r gorfforaeth yn ei gwario ar raglenni i'r sianel yn cael ei dorri , gan fod yn rhaid i BBC Cymru wneud arbedion o £15 miliwn y flwyddyn o'i chyllideb erbyn 2013 .

Dydd Iau dywedodd BBC Cymru ac S4C eu bod yn "edrych ar y posibilrwydd o gydweithio ar draws nifer o feysydd".

Y meysydd sydd wedi eu nodi ar gyfer cydweithio yw marchnata, ymchwil, dosbarthu a thechnoleg.

'Cyd-leoli'?

Mae S4C wedi cyhoeddi adroddiad i'r Adran Diwydiant, Cyfryngau a Chwaraeon ddydd Iau sy'n nodi eu bod yn ymchwilio i'r "posibilrwydd o gyd-leoli S4C a BBC Cymru mewn un canolfan gyfryngau a fyddai'n arwain at arbedion i'r ddau sefydliad".

Mae BBC Cymru ac S4C wedi bod yn cynnal trafodaethau i edrych ar ffyrdd newydd o weithio allai eu helpu i "wynebu'r heriau sydd o'n blaenau" a hynny gyda'i gilydd mewn cyfnod ariannol anodd.

"Rwy'n ffyddiog y gwelwn ganlyniadau yn fuan, fydd â'r potensial i ryddhau peth cyllid ychwanegol ar gyfer cynhyrchu rhaglenni dros y 12-18 mis nesaf," meddai Ms Richards ddydd Iau.

"Fel rhan o'r gwaith yma, bydd BBC Cymru ac S4C hefyd yn asesu opsiynau hir-dymor, gan gynnwys manteision strategol cyd-leoli'r ddau ddarlledwr mewn un ganolfan gyfryngau.

"Ry'n ni'n credu y byddai cyd-leoli yn cynorthwyo i ddarparu arbedion sylweddol ar gyfer y ddau ddarlledwr, gan y byddai'n caniatáu i ni rannu technoleg a systemau darlledu.

"Wrth gwrs, byddai unrhyw benderfyniad terfynol ar gyd-leoli yn dibynnu ar sefyllfa gyllido'r ddau ddarlledwr."

Egwyddorion

Mae S4C a BBC Cymru wedi dechrau asesu'r opsiynau yn fanwl ac maen nhw wedi cytuno ar set o egwyddorion i arwain y gwaith.

Mae'r rhain yn cynnwys yr ymrwymiadau canlynol:

  • na ddylai'r cynigion danseilio lluosogrwydd, arwahanrwydd nac annibyniaeth olygyddol y naill sefydliad na'r llall;
  • y dylai'r cynigion wella effeithiolrwydd cyffredinol a gwerth am arian gwasanaethau'r naill sefydliad a'r llall;
  • na ddylai'r cynigion danseilio swyddogaethau/dibenion cyhoeddus y naill sefydliad na'r llall;
  • y dylai'r cynigion fod yn ddigon syml i sicrhau eu bod yn ymarferol;
  • y dylai'r cynigion fod yn sensitif i'r farchnad ehangach wrth ddiogelu manteision gwerth cyhoeddus o gydweithio;

Bythefnos yn ôl, cyhoeddwyd y byddai'r ddau ddarlledwr yn ymgymryd â phrosiect ymchwil ar y cyd i edrych ar y tueddiadau hirdymor o ran defnyddio cyfryngau Cymraeg.

Mae'r gwaith yma yn parhau ochr yn ochr ag edrych ar ffyrdd eraill i gryfhau'r bartneriaeth er budd cynulleidfaoedd tra'n diogelu annibyniaeth olygyddol y ddau ddarlledwr ar yr un pryd.

Dywed y BBC bod hwn yn thema sydd hefyd wedi cael ei chodi gan y tîm golygyddol sy'n edrych ar y gwasanaethau Cymraeg fel rhan o adolygiad strategol BBC Cymru.HEFYD
S4C: Newid yn y ddeddf
14 Hyd 10 |  Newyddion
BBC i wario llai ar raglenni i S4C
08 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Amheuaeth am doriad o £2m
21 Medi 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific