British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 14 Hydref 2010, 13:03 GMT 14:03 UK
Newid y modd o ariannu S4C

Logo S4C
Mae'r Sianel yn derbyn tua £100m y flwyddyn

Mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi cyhoeddi eu bod nhw'n bwriadu newid y modd mae S4C yn cael ei hariannu.

Bydd y newid yn golygu bod modd i'r Adran Ddiwylliant dorri ar gyllideb y Sianel.

Dydd Iau cyhoeddodd Francis Maude, gweinidog Swyddfa'r Cabinet, y gallai'r cytundeb, sy'n golygu bod arian S4C yn codi gyda chwyddiant, ddod i ben.

Dywedodd y byddai S4C yn parhau yn gorff annibynnol.

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran S4C fod y drefn bresennol wedi diogelu'r sianel rhag ymyrraeth wleidyddol.

Dylid ymdrin â S4C yn yr un modd a darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill ac i'r un amserlen
S4C

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud eu bod nhw'n "siomedig" gyda'r penderfyniad.

Gwnaeth Mr Maude y cyhoeddiad wrth amlinellu cynlluniau i ad-drefnu nifer o gyrff cyhoeddus neu gwangos.

Mae'r Adran Ddiwylliant am gwtogi cyllideb S4C o £2 miliwn ar gyfer y flwyddyn arainnol nesa.

Roedd yna anghytuno cyhoeddus wedi bod rhwng Jeremy Hunt, Gweinidog Adran Diwylliant, Cyfyngau a Chwaraeon ac Awdurdod S4C am allu cyfreithlon y Sianel i dderbyn llai o arain.

Fe wnaeth John Walter Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C ysgrifennu at Mr Hunt, ar Fai 21 yn dweud "ar sail cyngor cyfreithiol" doedd yr Awdurdod ddim yn gallu cytuno i'r awgrym o doriad o £2 miliwn yn y flwyddyn ariannol bresennol.

Mae S4C yn derbyn grant o tua £100 miliwn y flwyddyn.

Dywed yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon eu bod yn ceisio arbedion fel rhan o Adolygiad Gwariant Cyhoeddus y Llywodraeth.

Archwiliad

Yn ôl S4C mae'r drefn bresennol o gyllido wedi sicrhau "sefydlogrwydd hir-dymor ac annibyniaeth olygyddol y Sianel".

"Dylid ymdrin â S4C yn yr un modd a darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill ac i'r un amserlen.

"Drwy symud i sefyllfa lle mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn penderfynu'r lefel o ariannu, mae'n hanfodol fod yr egwyddor a sefydlwyd ers blynyddoedd o weithredu annibynnol gan ddarlledwyr gwasanaethau cyhoeddus yn dal i gael ei diogelu.

"Wrth gwrs, dylai'r cyhoeddiad gael archwiliad seneddol llwyr a phriodol.

Glyn Davies AS
Glyn Davies: 'Disgwyl rhyw fath o newid'

"Mae S4C eisoes wedi cynnig i'r Adran Ddiwylliant, Cyfathrebu a Chwaraeon fod Awdurdod y Sianel yn cynnal adolygiad llwyr o'i gweithgareddau. "

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd y dylid trin S4C yn yr un ffordd â darlledwyr cyhoeddus eraill o ran y trafodaethau ynglŷn â'i dyfodol hirdymor a chyllido.

"Mae gan S4C ran allweddol i'w chwarae i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn parhau i ffynnu," meddai'r llefarydd.

"Rydyn ni'n annog y llywodraeth i ymgymryd ag adolygiad llawn o drefniadau ariannu a gweithredu S4C er mwyn iddyn nhw wneud penderfyniadau sy'n ystyried dyfodol hirdymor y sianel."

Ar raglen Post Cynta Radio Cymru dywedodd AS Maldwyn, y Ceidwadwr Glyn Davies, y byddai'n anodd cyfiawnhau cadw cyllideb S4C ar y lefel bresennol tra bod sectorau eraill yn wynebu toriadau sylweddol.

"Dwi'n disgwyl rhyw fath o newid i'r ffordd ... mae talu am S4C," meddai Mr Davies

"Ar hyn o bryd di ni ddim yn gallu torri'n ôl o gwbwl ond mae dipyn bach yn od os bydd pob corff dros Brydain yn cael ei dorri'n ôl, ond S4C."HEFYD
S4C a BBC i gyd-weithio
14 Hyd 10 |  Newyddion
S4C: Amheuaeth am doriad o £2m
21 Medi 10 |  Newyddion
S4C: Pennaeth dros dro
30 Gorff 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific