British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Hydref 2010, 11:56 GMT 12:56 UK
Ymestyn oes Wylfa tan 2012?

Gorsaf Bwer yr Wylfa
Bydd Wylfa'n dathlu 40 mlynedd o gynhyrchu trydan ym mis Ionawr 2011.

Cyhoeddwyd y bydd gorsaf bwer niwclear yr Wylfa ar Ynys Môn yn parhau i gynhyrchu trydan y tu hwnt i Ragfyr 2010.

Roedd yr orsaf, sy'n eiddo i'r Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear, i fod i gau ar ddiwedd y flwyddyn.

Byddai 200 o weithwyr wedi colli eu gwaith.

Ond yn dilyn adolygiad gan reoleiddwyr y safle, mae disgwyl y bydd Yr Wylfa nawr yn parhau i gynhyrchu tan 2012.

Magnox North yw'r cwmni sy'n gyfrifol am redeg y safle, ac maen nhw wedi bod yn gwneud gwaith i geisio ymestyn oes yr orsaf dros y flwyddyn ddiwethaf.

Fel rhan o hyn, cynhaliwyd Adolygiad Diogelwch Amserol, sy'n orfodol bob 10 mlynedd o dan reolau'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Bu Asiantaeth Yr Amgylchedd, sy'n gyfrifol am agweddau eraill o waith y safle, hefyd yn rhan o'r adolygiad.

Pen-blwydd

Ym mis Ionawr 2011, bydd Wylfa'n dathlu 40 mlynedd o gynhyrchu trydan.

Mae gan yr orsaf yr adweithyddion Magnox mwyaf yn y byd, ac wedi cynhyrchu 682 TW/oriau o drydan hyd yma.

Bydd yr incwm ychwanegol ddaw o'r orsaf drwy ymestyn ei hoes - credir fod hynny yn fwy na £100 miliwn - yn mynd tuag at y gost o'i dadgomisiynu.

Dywedodd Dr Sara Johnston, Cyfarwyddwr Magnox y Comisiwn Dadgomisiynu Niwclear:

"Mae ymestyn oes cynhyrchu'r Wylfa yn newyddion gwych gan y bydd yn dod ag incwm ychwanegol sylweddol.

"Bydd yr incwm fydd yn cael ei greu yn cefnogi ein hymgyrch lanhau.

"Hoffwn ddiolch i Magnox North am y gwaith aruthrol y maen nhw wedi ei wneud i alluogi i hyn ddigwydd."

'Cyfraniad sylweddol'

Dywedodd y Gweinidog Ynni yn San Steffan Charles Hendry: "Rwy'n canmol y gwaith sydd wedi ei wneud gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a rheolwyr a staff Magnox North yn yr Wylfa sydd wedi caniatáu i'r orsaf barhau i gynhyrchu trydan carbon-isel.

"Mae ymestyn y cyfnod o ddwy flynedd yn newyddion i'w groesawu.

"Bydd yr incwm ychwanegol yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at y gost o ddadgomisiynu safleoedd fel hyn gan ostwng y bil i'r trethdalwr."

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan: "Mae hyn yn newyddion da i Ynys Môn a gogledd Cymru.

"Mae Wylfa'n chwarae rhan hanfodol yn yr economi yn lleol, ac fe fydd y cyhoeddiad yn hwb mawr i'r gweithwyr yno.

"Rydw i wedi bod yn gefnogol i'r Wylfa erioed ac yn parhau i fod."

Gwrthwynebiad

Yn sicr fydd y newyddion ddim yn plesio PAWB - Pobl Atal Wylfa B.

Dyma'r mudiad sefydlwyd i wrthwynebu codi ail orsaf niwclear ar Ynys Môn, ond sydd hefyd wedi bod yn feirniadol o'r orsaf bresennol ar faterion diogelwch.

Bu Dylan Morgan o'r mudiad yn feirniadol o'r llywodraeth yn ddiweddar gan honni nad oedden nhw gwybod sut oedd delio gyda gwastraff niwclear y gorffennol ar y safle heb son am wastraff ychwanegol.

Roedd yn credu y dylid cau'r orsaf ym mis Rhagfyr yn ôl y disgwyl.

Dywedodd: "Maen nhw wedi cael dau estyniad i oes yr orsaf yn barod - mae'r lle ymhell tu hwnt i'r oes oedd wedi ei fwriadu iddo.

"Gall hyn ond gynyddu'r perygl wrth ei defnyddio, a chynyddu'r gwastraff y mae'n ei gynhyrchu."

Cyfnod ansicr

Bydd hefyd, wrth gwrs, yn diogelu swyddi o safon sydd yn gefn i gannoedd o deuluoedd lleol
Cynghorydd Clive McGregor

Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, pwysleisiodd arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Clive McGregor:

"Mae'r ffaith y bydd Wylfa yn parhau i gynhyrchu trydan yn newyddion da i economi'r Ynys, yn enwedig o gofio ein bod ni'n byw mewn cyfnod ansicr dros ben.

"Bydd hefyd, wrth gwrs, yn diogelu swyddi o safon sydd yn gefn i gannoedd o deuluoedd lleol ac yn cynnig cyfleoedd pellach o safbwynt y gadwyn gyflenwi leol."

Ychwanegodd y deilydd portffolio Datblygu Economaidd i'w awdurdod, y Cynghorydd Bob Parry OBE:

"Mae'r cyhoeddiad heddiw yn un arwyddocaol am ei fod yn lleihau'r cyfnod rhwng datgomisiynu'r Wylfa a dyddiad posib ar gyfer adeiladu gorsaf niwclear newydd ar Ynys Môn.

"Mae sicrhau bod trawsnewidiad esmwyth yn holl bwysig os ydym am ddiogelu swyddi a chreu cyflogaeth newydd fydd yn atgyfnerthu ein heconomi am ddegawdau i ddod."

Bydd y penderfyniad i ymestyn oes yr orsaf yn ddibynnol ar fwy o brofion diogelwch ar y safle.HEFYD
Atomfa: Ymchwiliad i dn
05 Hyd 10 |  Newyddion
Atomfa i'r Wylfa erbyn 2020?
30 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific