British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Hydref 2010, 06:38 GMT 07:38 UK
Cyhoeddi cynlluniau ffordd osgoi

Y Drenewydd
Sefydlwyd y Drenewydd yn y 13 ganrif

Cafodd cynlluniau newydd i liniaru'r tagfeydd traffig yn y Drenewydd eu cyhoeddi ddydd Mercher.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus eang, cyhoeddwyd y byddai'r gwaith bellach yn dechrau ar yr Opsiwn Oren, sef ffordd osgoi ddeheuol i'r dref i'r de o Ystâd Ddiwydiannol Mochdre, gan basio o dan brif linell reilffordd Cambrian i'r dwyrain o Ystâd Ddiwydiannol Dyffryn.

Wrth gyhoeddi ei benderfyniad, dywedodd Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth:

"Rwy'n falch iawn o wneud y cyhoeddiad hwn, gan y bydd y gwelliannau hyn yn lliniaru rhywfaint ar sefyllfa anodd iawn i breswylwyr a busnesau'r Drenewydd.

'Datblygiad economaidd'

"Bydd y ffordd osgoi hon nid yn unig yn torri amser siwrneiau ac yn lleihau damweiniau, ond bydd hefyd yn helpu i hybu datblygiad economaidd y dref.

"Mae hefyd yn werth cofio bod y Drenewydd mewn safle hynod bwysig ar goridorau'r A483 a'r A489 o'r de i'r gogledd ac o'r dwyrain i'r gorllewin, felly mae'r ffordd osgoi hon hefyd yn hollbwysig i Gymru gyfan."

Yn ogystal â'r ffordd osgoi - ac i fynd i'r afael â rhagor o dagfeydd traffig yn y dref - bydd pecyn o welliannau i drafnidiaeth leol.

Bydd y rhain yn cynnwys:

  • Gwella mynediad o New Road i'r orsaf reilffordd trwy osod llwybrau troed, goleuadau a chyfleusterau croesi pwrpasol.
  • Cyfuniad o lwybr troed / ffordd feicio yn croesi dros neu o dan Reilffordd Cambrian i'r gorllewin o'r dref.
  • Cyfuniad o lwybr troed / ffordd feicio yn croesi dros yr Afon Hafren i'r dwyrain o'r dref.
  • Cysylltiad â'r briffordd a llidiart fysiau rhwng Lôn Cerddyn a Park Lane.
  • Darparu rhagor o gyllid i gwblhau camau ychwanegol i Lwybr Glannau'r Afon y Drenewydd.

Cam nesaf

Y cam nesaf fydd penodi cynghorwyr a chontractwr i gynnal amrywiol arolygon a dyluniadau cychwynnol, gan gynnwys Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Yna bydd Llywodraeth y Cynulliad yn ceisio pwerau statudol i ddechrau gwaith ar y ffordd osgoi newydd.

Sefydlwyd y Drenewydd yn 1279 pan roddwyd siarter i gynnal marchnad wythnosol.

Tyfodd tref o gwmpas y farchnad ac yn ddiweddarach daeth yn dref ddiwydiannol o bwys, yn bennaf i'r diwydiant gwlân.

Dyma dref fwyaf Powys erbyn hyn gyda phoblogaeth o dros 11,000.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific