British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 12 Hydref 2010, 12:59 GMT 13:59 UK
Llengfilwyr: Achosion ar ben yn swyddogol

Bacteria Legionella
Does 'na ddim achos newydd wedi bod ers mis

Mae'r achosion o Glefyd Y Llengfilwyr yng nghymoedd y de yn swyddogol wedi dod i ben.

Dywedodd y tîm rheoli'r clefyd fod y person diwethaf i fynd yn sâl o'r clefyd wedi gwneud hynny ar Fedi 10, ac na fu unrhyw achosion pellach ers y dyddiad yna.

Bydd y tîm, sy'n cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Gweithgor Iechyd a Diogelwch a swyddogion iechyd amgylcheddol o wyth o awdurdodau lleol de Cymru, yn paratoi adroddiad am yr achosion.

Wrth gyhoeddi'r newydd dywedodd cadeirydd y tîm, Dr Gwen Lowe, nad ydyn nhw wedi "gweld achos newydd o Glefyd y Llengfilwyr yn gysylltiedig ag ardal yr haint ers dros fis".

"Rydym wedi ymchwilio'n drylwyr i unrhyw gysylltiad posib rhwng y 22 achos o fewn yr ardal honno.

"Mae ein timau microbiolegol ac epidemiolegol wedi awgrymu y gallai fod sawl tarddiad posib i'r 22 o achosion yma.

"Fe gafodd bob ffynhonnell gredadwy eu hymchwilio'n llawn, ac fe roddwyd cyngor a chyfarwyddiadau pan yn briodol."

Blaenau'r Cymoedd

Bu'n rhaid i bob un o'r 22 gael triniaeth yn yr ysbyty.

Bu farw dau berson, dyn 85 oed ar Fedi 11, a menyw 49 oed y diwrnod canlynol.

Bev Morgan
Bu farw Bev Morgan, 49 oed, ar ôl pythefnos o salwch

Fe gafodd 10 person arall Glefyd Y Llengfilwyr, ond penderfynodd y tîm nad oedden nhw'n gysylltiedig â'r achosion penodol yng nghymoedd y de.

Bu farw dau berson o'r 10 achos yna hefyd - dyn 70 oed a menyw 64 oed.

Prif ardal yr haint oedd 12 cilomedr bob ochr i ffordd yr A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd, rhwng Y Fenni a Llandarcy.

Roedd pobl yn gysylltiedig â'r ardal os fuon nhw'n byw, neu wedi ymweld â'r ardal yn ystod y pythefnos cyn iddyn nhw fynd yn sâl.

Ychwanegodd Dr Lowe: "Roedd hwn yn ymchwiliad hynod o gymhleth. Nid ydym yn gwybod pam y cawson ni gymaint o achosion o Glefyd Y Llengfilwyr yn ystod misoedd Awst a Medi, a pam y bu cymaint o glystyrau gwahanol o'r haint.

"Bydd adroddiad manwl am yr achosion yn cael ei baratoi a'i gyhoeddi unwaith y bydd unrhyw gamau cyfreithiol, os o gwbl, wedi eu cwblhau."HEFYD
Llengfilwyr: Profion negyddol
21 Medi 10 |  Newyddion
Llengfilwyr: Ail farwolaeth
20 Medi 10 |  Newyddion
Mam o Rymni'n colli brwydr Llengfilwyr
16 Medi 10 |  Newyddion
Llengfilwyr: Gormod o oedi?
15 Medi 10 |  Newyddion
Clefyd: 'Angen mwy o wybodaeth'
14 Medi 10 |  Newyddion
Clefyd: Diheintio trydydd tŵr oeri
13 Medi 10 |  Newyddion
Chwilio am darddiad clefyd
08 Medi 10 |  Newyddion
Ymchwilio i Glefyd y Llengfilwyr
07 Medi 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific