British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Hydref 2010, 09:52 GMT 10:52 UK
Corff breindaliadau newydd?

Cryno ddisg
Y PRS sy'n talu'r artistiaid ar ôl i'r gerddoriaeth gael ei darlledu

Mae artistiaid a chyfansoddwyr Cymraeg yn ystyried sefydlu grŵp breindaliadau eu hunain ar ôl gweld eu hincwm yn gostwng o dros 80%.

Byddai'r corff newydd yn darparu trwyddedau ar gyfer BBC Cymru ac S4C i ddarlledu cerddoriaeth gan gynnig termau gwell i'r cerddorion.

Mae'n dilyn newidiadau ddwy flynedd yn ôl gan y Performing Rights Society (PRS) i'r fformiwla sy'n cael ei ddefnyddio yng Nghymru.

Bu gostyngiad mewn breindaliadau o £1.6 miliwn yn 2007 i £260,000 yn 2009.

'Gwaethygu'

Cwmni Anskt oedd yn gyfrifol am gyhoeddi caneuon cyntaf grwpiau fel Catatonia, Super Furry Animals a Gorky's Zygotic Mynci.

Dywedodd Emyr Glyn Williams o'r cwmni nad yw'r busnes cerddoriaeth wedi bod yn un hawdd erioed.

"Mae'r sefyllfa yn y ddwy neu dair blynedd ddiwethaf wedi gwaethygu.

"Mae tystiolaeth chwedlonol fod pobl yn rhoi'r gorau iddi, ac nad ydyn nhw'n buddsoddi mewn prosiectau bellach."

Bu'r pwnc yn destun cynhadledd yng Nghaernarfon a drefnwyd gan Sefydliad Cerddoriaeth Cymru.

Fe drafodwyd dogfen ymchwil oedd yn argymell sefydlu corff newydd i gasglu breindaliadau artistiaid Cymraeg fel ffordd o gael mwy o arian gan ddarlledwyr.

Radio lleol?

Dywed yr adroddiad fod artistiaid sy'n cael darlledu eu gwaith ar Radio Cymru yn derbyn 49 ceiniog am bob munud sy'n cael ei ddarlledu, gyda'r PRS yn casglu'r arian.

Ond mae Radio Cymru yn cael ei drin fel gwasanaeth radio lleol yn Lloegr yn hytrach na darlledwr cenedlaethol.

Y PRS sy'n penderfynu ar lefel y taliadau, ac mae'n fater iddyn nhw drafod gyda'u haelodau
Llefarydd ar ran y BBC

Mae'r adroddiad yn dadlau petai Radio Cymru ar gael ar y rhwydwaith o orsafoedd digidol cenedlaethol DAB, yna byddai artistiaid yn ennill £4.71 y funud - bron ddeg gwaith cymaint.

Byddai asiantaeth breindaliadau Cymraeg, medd yr adroddiad, yn ceisio cau'r bwlch rhwng y ddau ffigwr.

"Mae Radio Cymru yn dibynnu ar ddeunydd Cymraeg," medd un o awduron yr adroddiad Deian ap Rhisiart.

"Petai'r holl gyfansoddwyr a chyhoeddwyr gyda'i gilydd yn dod a'u perthynas gyda'r PRS i ben, yna byddai dim dewis gan y BBC ond delio gyda nhw - dyna'r sefyllfa."

Byddai S4C mewn sefyllfa debyg, ac yn gorfod talu mwy.

Efallai nad oedd hynny'n rhywbeth gafodd ei ystyried ar y pryd gan gydawdur yr adroddiad, Arwel Ellis Owen - prif weithredwr dros dro S4C.

'Pryder'

Dywedodd BBC Cymru mai ffrae rhwng yr artistiaid a'r PRS oedd hwn ac mai dyna lle dylai'r broblem gael ei datrys.

Dafydd Iwan
Dwi ddim yn credu fod cerddorion a chyfansoddwyr Cymraeg yn cael eu gwasanaethu'n dda gan y cyrff breindaliadau presennol
Dafydd Iwan

"Fel cefnogwr cerddoriaeth Gymraeg, mae'n bryder i ni nad yw'r broblem yma rhwng y PRS a'i haelodau Cymraeg wedi cael ei datrys," meddai llefarydd.

"Y PRS sy'n penderfynu ar lefel y taliadau, ac mae'n fater iddyn nhw drafod gyda'u haelodau."

Er i'r PRS ddod i'r gynhadledd a chydweithio gyda'r adroddiad, maen nhw'n bendant na ddylid sefydlu corff newydd.

Dywedodd John Hywel Morris o'r PRS: "Rydym yn sefydliad effeithiol sydd a'r gyfundrefn yn ei lle i wasanaethu ein hol aelodau yng Nghymru.

"Mae 2,000 o aelodau gennym yng Nghymru - canran bach iawn o rheini sydd wedi lleisio pryderon ar ein stepen drws ni.

"Oes mae yna bryderon ac rydym yn eu hystyried o ddifri.

"Rydym wedi trafod gyda'r aelodau ac wedi bod yn gweithio i adlewyrchu'n well beth yw'r defnydd o gerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol."

'Angen ail-feddwl'

Ychwanegodd nad oedd yn credu y gallai corff breindaliadau Cymraeg weithio, ond roedd Dafydd Iwan yn anghytuno.

"Dwi ddim yn credu fod cerddorion a chyfansoddwyr Cymraeg yn cael eu gwasanaethu'n dda gan y cyrff breindaliadau presennol," meddai.

"Mae angen ail-feddwl.

"Sefydlu corff i gerddorion Cymru yw'r ateb."

Bydd cyfarfod yn digwydd yn Aberystwyth ym mis Tachwedd pan fydd artistiaid Cymraeg yn penderfynu os ydyn nhw am fwrw 'mlaen gyda'r cynllun.HEFYD
Cerddorion: 'Colli £1.2m'
12 Tach 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific