British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Hydref 2010, 13:15 GMT 14:15 UK
BBC i wario llai ar raglenni i S4C

Adeilad BBC Cymru yn Llandaf
Fe fydd BBC Cymru yn gwario llai ar raglenni i S4C

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi bwriad i wario llai o arian ar raglenni ar gyfer S4C yn y dyfodol.

Yn 2010/2011 bydd y BBC yn gwario £23.5 miliwn ar raglenni teledu Cymraeg, gan ostwng i £19.5 miliwn erbyn 2012/13.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Menna Richards, fod yn rhaid i BBC Cymru wneud arbedion o £15 miliwn y flwyddyn o'i chyllideb erbyn 2013.

Yn ôl llefarydd ar ran S4C roedd y newyddion 'siomedig' ac yn "digwydd ar amser arbennig o anodd i S4C."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad y byddant yn bryderus iawn pe bai'r toriad yn effeithio ar safon rhaglenni.

Wrth gyhoeddi'r newyddion ddydd Gwener dywed y BBC y byddai'r gorfforaeth yn dal i "chwarae rhan amlwg yn amserlen y sianel".

Yn ôl llefarydd, mae'r swm o £19.5 miliwn bron yn gyfartal â'r hyn y bwriedir ei wario gan y gorfforaeth ar raglenni teledu Saesneg i gynulleidfaoedd yng Nghymru dros yr un cyfnod.

Ffyddiog

Cwmderi
Mae'r BBC yn darparu 520 awr o raglenni'r flwyddyn i S4C

Dywedodd y byddai BBC Cymru yn parhau i ddarparu o leiaf eu cyfrifoldeb statudol i S4C, sef 520 awr o raglenni'r flwyddyn.

Mae swyddogion y BBC wedi bod yn trafod y newidiadau gydag S4C ers Mehefin.

"Ry'n ni wedi symud ymlaen yn dda yn ein trafodaethau hyd yma, ac rwy'n ffyddiog y bydd yr Ymddiriedolaeth a'r Awdurdod yn gallu dod i gytundeb terfynol dros y misoedd nesaf," meddai Ms Richards.

Ymhlith y rhaglenni sy'n cael eu darparu gan BBC Cymru mae Pobol y Cwm, Newyddion a Pawb a'i Farn.

"Rydym yn gwybod bod cynulleidfaoedd S4C yn gwerthfawrogi ein cynyrchiadau," meddai Ms Richards.

"Ry'n ni'n darparu tua un rhan o bump o gyfanswm rhaglenni S4C, ond eto'n denu bron i 40% o wylwyr y sianel."

Dywedodd S4C fod rhaglenni'r BBC yn "rhan bwysig iawn o amserlen y Sianel."

"Rydym yn amlwg yn siomedig o'r cwtogi arfaethedig yn y buddsoddiad gan y BBC mewn rhaglenni Cymraeg, sy'n digwydd ar amser arbennig o anodd i S4C.

"Bydd y torri yma yn y gwariant a gyhoeddwyd gan BBC Cymru, a'r effaith y byddai hyn yn ei gael ar y cynnwys i S4C, yn bwnc trafod cyson rhwng y ddau ddarlledwr o fewn fframwaith eu Cytundeb Partneriaeth Strategol."

'Pryderus'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad : "Mae'r BBC yn darparu nifer o raglenni pwysig ar gyfer S4C a byddem yn bryderus iawn pe bai'r toriad yma yn effeithio ar safon rhaglenni.

"Rydym yn derbyn yn y cyfnod sydd ohoni fod yn rhaid i gyrff cyhoeddus sicrhau bod arian yn cael ei wario yn effeithiol."

"Mae Llywodraeth y Cynulliad yn credu eu bod yn bwysig bod cynulleidfaoedd yn cael gwasanaeth o safon uchel yn yr iaith o'u dewis."

Annibyniaeth?

Mae Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg wedi amau annibyniaeth gwleidyddol BBC Cymru.

Dywedodd Menna Macheth ar ran y Gymdeithas:"Mae'r BBC yn gwneud gwaith Llywodraeth Prydain fan hyn trwy dorri lawr ar eu darpariaeth.....

"Yn anffodus, er bod y BBC yn ceisio dangos eu bod yn addasu i ddatganoli, y realiti yw fod arian tuag at raglenni Cymreig ar gyfer cynulleidfa Gymreig yn cael ei dorri - a nawr rhaglenni iaith Gymraeg hefyd.

"Mae'r toriadau hyn yn mynd i niweidio'r Gymraeg yn ogystal â'r toriadau eithafol mae'r Llywodraeth San Steffan yn eu cynllunio.

"Yr unig pobl a fydd yn croesawu'r cyhoeddiad hwn yr Jeremy Hunt a'r rhai yn Llundain sydd am weld toriadau am resymau ideolegol."

'Diodde ar sawl ffrynt'

Cyhoeddodd Teledwyr Annibynnol Cymru eu hymateb i'r cyhoeddiad ar ffurdd datganiad.

"Mae TAC yn bryderus iawn fod y BBC yn mynd i gwtogi eu gwariant ar raglenni i S4C o £23.5 miliwn i tua £19.5 miliwn.

Mae hyn yn dod ar ben unrhyw doriadau bydd S4C, o bosib, yn eu gwynebu.

"Mi fyddai'n dipyn mwy têg pe bae'r toriadau hyn yn gynwysiedig yn unrhyw doriad ddaw i ran S4C.

"Mae'n ymddangos y bydd S4C yn diodde' ar sawl ffrynt, gan gofio y bydd incwm y BBC yn codi yn raddol dros y blynydoedd nesa, oherwydd bydd poblogaeth yr DU yn cynyddu, gan ddod ag incwm sylweddol i'r Gorfforaeth drwy werthiant y Drwydded Deledu."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific