British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Hydref 2010, 18:10 GMT 19:10 UK
Cyfrifon Swyddfa Archwilio: 'Twll du'

Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Mae'r gwagle ariannol o 1.049m yn ymwneud chyfrifoldebau pensiwn i staff

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod o hyd i ddiffyg ariannol, gwerth dros £1 miliwn, yn eu cyfrifon.

Maen nhw hefyd wedi cydnabod iddyn nhw dorri rheolau ariannol - sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol - yn y cyfnod ers 2005.

Mae'r newyddion wedi'i ddisgrifio gan Hugh Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol newydd Cymru, fel "embaras", ac fel "rhyfeddod" gan aelodau cynulliad.

Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) sy'n gyfrifol am sicrhau bod biliynau o bunnau o arian cyhoeddus Cymru yn cael ei wario'n gymwys bob blwyddyn.

£1.049m

Mae'r bwlch ariannol o £1.049m yn ymwneud â chyfrifoldebau pensiwn i staff sydd wedi gadael y Swyddfa.

Huw Vaughan Thomas
Hugh Vaughan Thomas: 'Angen sefydlogi'r sefyllfa'

Dylid bod wedi datgan y cyfraniadau hyn yng nghyfrifon SAC bob blwyddyn.

Yn groes i'r disgwyl, a hynny ar gyngor cyfrifwyr allanol, doedd y manylion ddim yn y cyfrifon.

Mae hyn yn groes i'r safonau cadw cyfrifon y mae SAC yn disgwyl i gyrff cyhoeddus eraill eu gweithredu.

'Sefydlogi'r sefyllfa'

Roedd yr Archwilydd Cyffredinol yn rhoi tystiolaeth gerbron Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ddydd Iau.

"Doedd cost cyfraniadau pensiwn i rai sy'n gadael ddim wedi cael eu nodi ar y cyfrifon - naill ai'r gost ar y pryd nac unrhyw gostau yn y dyfodol," meddai Mr Thomas.

"Yn amlwg mae'n rhaid i ni sefydlogi'r sefyllfa eleni.

"Gan fod yr arfer wedi para am sawl blwyddyn, mae'n rhaid i mi ddod o hyd i ychydig dros £1 miliwn i geisio rhoi nôl ar y llyfrau eleni."

Gan fod yr arfer wedi para am sawl blwyddyn, mae'n rhaid i mi ddod o hyd i ychydig dros £1 miliwn i geisio rhoi nôl ar y llyfrau eleni
Hugh Vaughan Thomas

Yn hytrach na cheisio dod o hyd i'r arian o'r pwrs cyhoeddus dywedodd Mr Thomas y byddai ef a'i dîm rheoli yn ceisio dod o hyd i'r arian o'u hadnoddau presennol.

Ychwanegodd y byddai hyn yn golygu na fyddai gan y Swyddfa nemor ddim arian wrth gefn ar ôl.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd wedi gofyn i'r corff Prydeinig sy'n cadw llygad ar wario cyhoeddus - y Swyddfa Cyfrifon Cyhoeddus i ymchwilio i'w cyfrifon dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae cyfrifwyr allanol Swyddfa Archwilio Cymru, KTS Owens Thomas o Gaerdydd, wedi gwrthod ymateb i'r hyn ddywedwyd yn y pwyllgor.

'Pryderus iawn'

Wrth ymateb dywedodd cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, Jonathan Morgan AC, ei fod yn "bryderus iawn" am y sefyllfa.

Ac ychwanegodd aelod arall o'r pwyllgor, yr aelod Ceidwadol Angela Burns AC:

"Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod wedi synnu'n ddirfawr fod Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fy marn i yn llawn o gyfrifwyr a swyddogion ariannol, am ba bynnag reswm ddim wedi cydymffurfio, a bod neb arall wedi sylwi."

Ychwanegodd aelod arall o'r pwyllgor, aelod Plaid Cymru Bethan Jenkins, y dylid fod wedi cadw llygad fanylach ar waith y Swyddfa Archwilio.

"Pe bai ni wedi archwilio gwaith y Swyddfa yn fwy helaeth yn gynharach, fe allen ni fod wedi datrys y broblem yn gynt."HEFYD
Talu dros 750,000 i gyn-weithiwr
22 Medi 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific