British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Hydref 2010, 06:08 GMT 07:08 UK
Cerdyn arbennig i deithio ar y bws yng Nghaerdydd

Cerdyn Iff
Fydd dim rhaid i bobl dalu gydag arian gan bod yr arian ar y cerdyn Iff

Bydd cerdyn teithio newydd yn cael ei lansio all weddnewid trafnidiaeth gyhoeddus yn y brifddinas.

Mae'r Cerdyn IFF - sy'n cael ei lansio gan Fws Caerdydd - yn defnyddio technoleg newydd gyda'r nod o annog defnydd bysiau o amgylch canol y ddinas drwy wneud teithio'n haws.

Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth Cymru, Ieuan Wyn Jones, fydd yn dadorchuddio'r cerdyn newydd ddydd Mercher.

Caiff ei gysylltu gyda chynllun Dinas Teithio Cynaliadwy a redir gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Y bwriad yw helpu'r brifddinas i ddod yn Ddinas Teithio Cynaliadwy drwy annog defnydd o fysiau o amgylch canol y ddinas.

Bydd y cerdyn - sy'n gerdyn tebyg i'r rhai a ddefnyddir gan gwmnïau teithio ledled y wlad - yn unigryw i bob defnyddiwr.

Dyled

Gall gael ei lwytho â chredyd ymlaen llaw, gan roi terfyn ar dalu gyda newid am bob taith a gall gael ei ddefnyddio fel tocyn tymor hefyd.

Bws Caerdydd hefyd fydd y cwmni bysiau cyntaf yn y DU i adael i ddefnyddwyr Cerdyn IFF fynd hyd at £3 i ddyled - sy'n gyfartal â dwy daith sengl.

Cerdyn Iff Bws Caerdydd
Mae modd gwneud cais am y cerdyn gan gwmni Bws Caerdydd

Dywed y Cynghorydd Joe Carter, Cadeirydd Bws Caerdydd bod y cerdyn yn uchelgais gan Fws Caerdydd ers blynyddoedd.

"Mae'r dechnoleg wedi ein dal yn ôl tan heddiw.

"Mae'n siŵr gen i y byddwch wedi sylwi bod enw'n cerdyn newydd "IFF" yn chwarae ar y geiriau "Card" ac "iff".

"Ein nod yw i "IFF" ddod gymaint yn rhan o'r iaith leol yng Nghaerdydd ag y mae'r cerdyn "Oyster" yn Llundain."

Pobl Caerdydd, sy'n berchen ar Fws Caerdydd, ac yn ôl y Cynghorydd Delme Bowen, Aelod Gweithredol dros Drafnidiaeth, mae llawer o fanteision wedi deillio o hynny.

"Y cwmni oedd un o'r gweithredwyr bysiau cyntaf yn y DU i gyflwyno fflyd sy'n gwbl hawdd ei fynediad - llawr isel - rhyw saith mlynedd o flaen y terfyn amser o 2016," meddai.

"Mae wedi buddsoddi'n drwm mewn systemau modern cyfeillgar i'r amgylchedd."

Carreg filltir

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, bod hwn yn ddatblygiad positif i Fws Caerdydd ac i'r miloedd o ddefnyddwyr.

"Dyma'r un ddiweddaraf mewn cyfres o fuddsoddiadau yn y rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghaerdydd ac yn brawf pellach ein bod ni i gyd wedi ymroi i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i deithwyr.

"Mae hon yn garreg filltir bwysig hefyd i brosiect cerdyn hawl i drafnidiaeth Cymru.

"Mae'r newid i'r drefn cardiau o'r fath yn caniatáu i Lywodraeth Cynulliad Cymru a phob un o'r 22 awdurdod lleol gynnig system drafnidiaeth fwy hyblyg i'n dinasyddion, gan leihau costau, gwella effeithlonrwydd a chynnig gwell profiad teithio i deithwyr ledled Cymru."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific