British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Hydref 2010, 06:28 GMT 07:28 UK
Cynnydd ym marwolaethau'r gaeaf

Person hŷn

Mae angen gwella paratoadau ar gyfer y tywydd oedd yn ôl Prif Swyddog meddygol Cymru wrth i'r ffigyrau diweddara ddangos cynnydd o 74% yn nifer y marwolaethau yn ystod gaeaf 2008/09.

Mae Dr Tony Jewell yn galw ar bobl i sicrhau bod eu cartrefi mor ynni-effeithlon ag sy'n bosib er mwyn medru gwresogi'n iawn.

Mae adroddiad yn dangos i 2,500 yn fwy o bobl farw yn ystod y gaeaf 2008/9 o'i gymharu â gaeaf y flwyddyn gynt.

Roedd 34% o rheini oherwydd trafferthion gydag anadlu, gan gynnwys ffliw.

Ychwanegodd Dr Jewell y dylai bobl hŷn neu fregus gael brechiad yn erbyn y ffliw.

Fe fydd adroddiad blynyddol y Prif Swyddog meddygol ar gyfer 2008-09 yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn yr wythnos.

Dywed Dr Jewell: "Oherwydd nad yw'n hawdd darogan y tywydd yn y Deyrnas Unedig, nid ydym bob tro wedi paratoi ar gyfer y tywydd eithafol.

"Mae pobl hŷn yn fwy tebyg o fynd yn sâl pan mae'r tymheredd yn dechrau gostwng. Mae dros 87% o farwolaethau'r gaeaf yn cynnwys pobl dros 75 oed.

"Ond mae camau y gellir eu cymryd i aros yn iach.

"Rwy'n annog pobl dros 65 a'r rhai hynny yn y grwpiau sydd mewn perygl o gael ffliw tymhorol, megis rhai gyda chlefyd siwgr, i amddiffyn eu hunain yn erbyn ffliw trwy gael eu brechu.

"Dylai pobl fanteisio ar y grantiau a'r cynlluniau sydd ar gael iddynt i helpu i gadw eu cartrefi yn gynnes yn ystod y gaeaf.

"Gall Gynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref helpu pobl dros 60 neu'r rhai sydd â phlant o dan 16 oed i wella effeithlonrwydd eu cartrefi.

Cydweithio

Yn yr adroddiad bydd y Prif Swyddog Meddygol yn nodi pwysigrwydd cael Llywodraethau Cymru a San Steffan a phartneriaid eraill megis cyflenwyr ynni i gydweithio â byrddau iechyd lleol a'r sector gwirfoddol i fynd i'r afael â phroblem tlodi ynni.

Mae Llywodraeth Y Cynulliad yn bwriadu cyhoeddi ei hymgyrch dymhorol i frechu rhag y ffliw yn nes ymlaen y mis yma.HEFYD
Diddymu tlodi tanwydd yw'r nod
23 Gorff 10 |  Newyddion
Tlodi tanwydd: Rhybudd elusennau
20 Hyd 09 |  Newyddion
Tlodi tanwydd: 'Trawsnewid help'
16 Maw 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific