British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Hydref 2010, 11:21 GMT 12:21 UK
Ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd?

Penycloddiau yn edrych tuag at Moel Arthur a Moel Famau ym Mryniau Clwyd
Mae'n chwarter canrif ers i Fryniau Clwyd gael eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Mae cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ddydd Gwener ynglŷn â chynnig i ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Ar y cyd ag awdurdodau lleol Sir Ddinbych a Wrecsam, mae'r Cyngor Cefn Gwlad yn dymuno ymestyn yr ardal bresennol er mwyn cynnwys rhannau deheuol Bryniau Clwyd, Dyffryn Llangollen a rhannau o Ddyffryn Dyfrdwy.

Yn ôl Keith Davies, pennaeth polisi amgylcheddol y Cyngor Cefn Gwlad: "Ers amser maith, y farn yw bod yr ardal arfaethedig yn un o ansawdd eithriadol a'i bod yn nodedig o safbwynt ei harddwch naturiol.

"Fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, rydyn ni'n gobeithio y bydd modd rheoli'r dirwedd hardd hon a'i gwasanaethau ecosystemau mewn ffordd gynaliadwy, er mwyn sicrhau y bydd yn parhau i fod yn lle arbennig ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod."

22 milltir

Os caiff y cynnig gefnogaeth ymhlith trigolion yr ardal, yn ôl pob tebyg mi fydd y broses gyfreithiol ar gyfer dynodi'r tir gan Lywodraeth y Cynulliad a'r Cyngor Cefn Gwlad yn digwydd yn gynnar yn 2011.

Mae Bryniau Clwyd yn ymestyn 22 milltir o Ddyffryn Clwyd yn y gorllewin i lethrau Afon Dyfrdwy yn y dwyrain ac o lechweddau Prestatyn yn y gogledd i Nant y Garth ger Llandegla yn y de.

Copa Moel Famau, sy'n 554 medr (1817 troedfedd), rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug ydi'r copa uchaf.

'Trysori a rheoli'

Ychwanegodd Keith Davies: "Mae Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol gan Lywodraeth y Cynulliad yn symud y dasg o reoli cadwraeth i gyfeiriad gwirioneddol gynaliadwy.

"Y nod yw trysori a rheoli ecosystemau a'u gwasanaethau mewn ffordd a fydd yn cyfrannu at les economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

"Ers amser maith, mae cynaliadwyedd wedi bod yn gwbl ganolog i reoli Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, ac rydw i'n siŵr y bydd yr ardal newydd yma a'i chymunedau'n elwa ar hyn oll."

Mae twristiaeth yn cyfrannu'n sylweddol at economi Sir Ddinbych. Mae cyfanswm y refeniw a ddaw o du twristiaeth yn Sir Ddinbych yn fwy na £91 miliwn, ac mae'r economi ymwelwyr yn cynnal 1,770 o swyddi.HEFYD
Galw am statws parc i fryniau
22 Awst 10 |  Newyddion
Dathlu codi twr ar gopa
27 Mai 10 |  Newyddion
Caer fynyddig yn 3,000 mlwydd oed
02 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific