British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 30 Medi 2010, 14:03 GMT 15:03 UK
Chwe ysgol uwchradd yn cau?

Plant ysgol
Mae nifer disgyblion uwchradd yn gostwng

Fe allai chwech o ysgolion uwchradd gau fel rhan o gynlluniau ad-drefnu addysg ym Mhowys.

Mae hynny'n un o'r opsiynau sy'n cael eu hystyried gan y cyngor.

Ym Mhowys mae 13 o ysgolion sy'n darparu ar gyfer 9,000 o ddisgyblion a dywedodd swyddogion bod disgwyl i nifer y disgyblion ostwng i 8,000 erbyn 2014.

Daeth manylion am y posibilrwydd o gau i sylw'r wasg ym mis Ionawr cyn i nifer o grwpiau ymgyrchu lleol gael eu sefydlu.

Ym mis Mehefin cyhoeddwyd adroddiad y cyngor oedd yn amlinellu'r her oedd yn wynebu addysg uwchradd yn y sir.

Rhestr fer

Erbyn hyn, mae'r cyngor wedi llunio rhestr fer o opsiynau fydd yn cael eu trafod ym mis Tachwedd.

Mae'n debyg y bydd penderfyniad terfynol ym mis Mai neu Fehefin y flwyddyn nesa.

Os yw chwe ysgol yn diflannu, fe fydd chwe ysgol yn darparu ar gyfer 1,000 o ddisgyblion ac un ysgol â 600 o blant.

Opsiwn arall yw uno ysgolion a byddai hynny'n golygu saith o ysgolion ar 13 o safleoedd.

Llai o brifathrawon

Byddai'r newid yn golygu llai o brifathrawon a gweinyddwyr.

Mae yna gynnig arall sy'n argymell cael gwared ar chweched dosbarth ysgolion uwchradd a sefydlu canolfannau ar gyfer addysg ôl-16.

Dywedodd David Jones, aelod o gabinet Powys â chyfrifoldeb am addysg: "Mae'r sir a'n hysgolion yn wynebu her wirioneddol.

"Mae yna waith aruthrol wedi ei wneud er mwyn mynd i'r afael â lleihad yn nifer y disgyblion, cyflwr yr ysgolion a'r angen i sicrhau addysg Gymraeg."HEFYD
Cyngor yn cau ysgolion cynradd
09 Hyd 07 |  Newyddion
Cyngor: Cau tair ysgol?
03 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific