British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Medi 2010, 16:13 GMT 17:13 UK
Ymchwiliad i gynllun iaith Comisiwn y Cynulliad

Y Senedd ym Mae Caerdydd
Roedd Cofnod y Trafodion wedi bod yn ddwyieithog ers sefydlu'r cynulliad

Bydd Bwrdd yr Iaith yn cynnal ymchwiliad statudol i gynllun iaith Comisiwn y Cynulliad.

Roedd y penderfyniad mewn cyfarfod agored ym Maentwrog, Gwynedd, wedi i Gomisiwn y Cynulliad roi'r gorau i gyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog o'r trafodion yn y Siambr.

Tan yr wythnos ddiwethaf roedd fersiwn ysgrifenedig dwyieithog yn cael ei gyhoeddi o'r Cofnod, Hansard Cymru.

Ond erbyn hyn dim ond areithiau Cymraeg sy'n cael eu cyfieithu a'u cyhoeddi yn Saesneg.

Ddydd Llun dywedodd llefarydd ar ran y comisiwn y bydden nhw'n "cydweithredu'n llawn" â'r ymchwiliad.

'Anghyfartal'

Dywedodd cadeirydd y bwrdd, Meri Huws: "Uniaith Saesneg oedd trwch y Cofnodion a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, a chofnod o'r penderfyniadau yn unig a geir yn y Cofnod Cryno dwyieithog.

"Ein cred ni fel aelodau'r bwrdd yw bod y cam hwn nid yn unig yn trin y ddwy iaith yn anghyfartal, a hynny yn ein prif sefydliad democrataidd yng Nghymru, ond rydym hefyd yn meddwl ei bod hi'n bosibl fod Comisiwn y Cynulliad wedi methu â chyflawni ei gynllun iaith.

"Byddwn yn ymchwilio yn unol â'n dyletswyddau o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993."

Ym mis Mai fe wnaeth panel adolygu argymell na ddylid cyhoeddi fersiynau Cymraeg o areithiau Saesneg yn y cynulliad.

Ar y pryd dywedodd Ffred Ffransis o Gymdeithas yr Iaith fod yr argymhelliad yn sarhad ar y Gymraeg.

Dyw'r ddadl am gyfieithu areithiau Saesneg i'r Gymraeg ddim yn un newydd.

Ym mis Medi'r llynedd fe ailystyriodd Comisiwn y Cynulliad gynlluniau i roi'r gorau i gyfieithu cofnod testun o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Roedd nifer o gyrff ac Aelodau'r Cynulliad wedi beirniadu'r penderfyniad gwreiddiol a Bwrdd yr Iaith wedi bygwth mynd i gyfraith am fod y drefn gyfieithu'n newid.

'Eang'

Ym mis Mai dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, Llywydd y Cynulliad a chadeirydd y comisiwn, fod y panel wedi "ceisio barn mor eang â phosibl."

"Un o brif amcanion y Trydydd Cynulliad yw sicrhau bod mwy o bobl yn cymryd rhan yn y broses ddemocrataidd yma yng Nghymru.

"Dyna pam ein bod yn falch o ddilyn argymhellion y panel, yn arbennig ei gynnig ynghylch sicrhau bod cofnodion o Drafodion y Cynulliad yn haws eu defnyddio, a hynny drwy ddefnyddio technoleg fodern mewn ffordd fwy dyfeisgar."

Fe wnaeth y panel adolygu, gafodd ei benodi gan y comisiwn, argymell hefyd mai senedd.tv ddylai fod y "prif gofnod cynhwysfawr a gedwir ar gyfer ymchwilwyr a haneswyr yn y dyfodol."HEFYD
Cam yn ôl i'r iaith?
19 Mai 10 |  Newyddion
Cyfieithu: Dal yn bwnc llosg
22 Medi 09 |  Newyddion
Cyfieithu: Beirniadu comisiwn
04 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Galw am gyngor cyfreithiol
03 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Cyngor cyfreithiol
02 Medi 09 |  Newyddion
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific