British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 25 Medi 2010, 09:00 GMT 10:00 UK
Beirniadau swyddog atal masnachu rhyw

Merched ar y stryd (llun llyfrgell)
Mae 'na alw am ddefnyddio'r arian i gynorthwyo'r gweithwyr rhyw

Mae pennaeth elusen iechyd rhywiol wedi beirniadu penderfyniad gan Lywodraeth y Cynulliad i benodi swyddog masnachu pobl.

Dywedodd Pete Clark o Elusen Ymddiriedolaeth Terence Higgins Cymru y byddai'n well defnyddio'r arian i gynorthwyo'r gweithwyr rhyw.

Daw ei sylw wrth i bennaeth heddluoedd Cymru ar fasnachu pobl wrthod awgrym bod yna gynnydd mewn masnachu pobl yng Nghymru.

Ond mae Llywodraeth y Cynulliad wedi amddiffyn eu penderfyniad gan ddweud y bydd y swyddpg yn gallu canfod maint y broblem o fasnachu pobl yng Nghymru.

Mae o leiaf 2,600 o ferched sy'n gweithio fel puteiniaid yng Nghymru a Lloegr wedi cael eu masnachu o dramor yn ôl ymchwil gan yr heddlu.

Cyhoeddodd Carl Sargeant, Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, ar Fedi 9 y byddai'r swydd yn cael ei chreu.

Caethiwo

Roedd yn ymateb yn ffurfiol i adroddiad trawsbleidiol oedd yn nodi bod y 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi cofnodi 15 achos o fasnachu pobl "posib" neu "a brofwyd" yn y flwyddyn ddiwethaf.

Ond dywedodd Joyce Watson AC, cadeirydd y grŵp, bod mwy o ferched a phlant yn cael eu caethiwo yn y diwydiant nag y mae'r ffigyrau swyddogol yn dangos.

Pete Clark
Dywed Pete Clark y byddai'n well defnyddio'r arian i gynorthwyo'r gweithwyr rhyw

Ond mae Mr Clark yn anghytuno.

"Mae'r ffigyrau wedi cael eu taflu allan, yn ddyfalu gwallgo, ac ychydig iawn o dystiolaeth sydd 'na i gefnogi hyn yng Nghymru a Lloegr," meddai wrth raglen Eye on Wales BBC Radio Wales.

"Yr hyn yr ydym yn ei wybod ydi bod 'na gynnydd yn nifer y mewnfudwyr economaidd, merched ifanc sy'n dod o ardaloedd o'r byd a fyddai'n gwerthu rhyw gan eu bod yn gallu ennill 10 gwaith yn fwy o arian am hyn yng Nghymru nag yn eu gwlad eu hunain.

"Mae 'na wahaniaeth mawr rhwng rhywun yn cael ei fasnachu a rhywun yn gwneud penderfyniad economaidd i symud i wlad arall."

Dywedodd bod ganddo ddiddordeb i weld sut y bydd y swydd newydd yn datblygu gan y byddai modd gwario'r arian yn llawer gwell.

"Dwi'n meddwl y dylai'r arian gael ei wario ar daclo'r gweithwyr a sicrhau diogelwch y gweithwyr rhyw, boed hynny ar y stryd, mewn puteindai neu lefydd preifat," meddai.

Gwella'r sefyllfa

Fe wnaeth Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gwent, Jeff Farrar, ddweud ei fod yn croesawu'r swydd newydd.

Fo yw arweinydd Cymdeithas Prif Swyddogion Heddlu Cymru ar fasnachu pobl.

Dywedodd bod yr adroddiad wedi bod o fudd i wella gwybodaeth am y sefyllfa gan yr heddlu, y sector wirfoddol ac asiantaethau llywodraeth.

Masnachu pobl yw caethwasiaeth modern
Joyce Watson AC

"Does 'na ddim llawer o dystiolaeth o fasnachu pobl ond mae llafur gorfodol yn bodoli," meddai am ffigyrau'r heddlu sy'n wahanol i rai llywodraeth y cynulliad a'r awdurdodau lleol.

"Mae 'na 22 achos yn y 12 mis diwethaf drwy Gymru."

Roedd plant yn eu plith, gyda'r mwyafrif o'r plant wedi cael eu hecsploetio i weithio, dim ond un yn rhywiol.

Dywedodd Mr Farrar ei fod yn derbyn bod hi'n anodd iawn i berson sydd wedi cael ei ecsploetio'n rhywiol ddweud hynny ac felly dyw'r ffigyrau ddim o reidrwydd yn adlewyrchu'r darlun llawn.

Ond ategodd mai dim ond cynnig mwy o gymorth i gael darlun llawn y byddai'r swyddog.

Arbenigedd

Mae Ms Watson, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn dweud bod 'na bryder bod pobl yn anwybyddu'r broblem go iawn.

"Er ein bod wedi cael ymateb gan bob un o'r awdurdodau, dwi'n gwybod nad dyna'r darlun cywir.

"Wnaeth un awdurdod ddim ymateb mewn pryd ac fe wnaethon nhw ddweud bod 'na 19 achos yno.

"Dwi'n falch iawn bod Mr Sargeant yn penodi swyddog ac yn gobeithio y bydd modd dod â'r holl asiantaethau at ei gilydd.

"Caethwasiaeth fodern yw masnachu pobl.

"Mae'n digwydd yn ein hardaloedd, nid dim ond yn y dinasoedd mawr."

Dywedodd Llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad y bydd y swyddog newydd yn gweithio o fewn Heddlu Gwent ac yn dwyn arbenigedd o wahanol asiantaethau.

"Bydd yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth gymunedol benodol i ardaloedd gwahanol o Gymru."

Mae disgwyl penodiad i'r swydd o fewn y misoedd nesaf.

Mwy am y stori ar Eye on Wales ddydd Sul Medi 26 ar BBC Radio Wales am 1pm.HEFYD
Swydd newydd i atal masnachu pobl
09 Medi 10 |  Newyddion
Masnachu i bwrpas rhyw: Rhybudd
25 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific