British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Medi 2010, 17:40 GMT 18:40 UK
Talu dros £750,000 i gyn-weithiwr Swyddfa Archwilio

Anthony Snow
Bydd Anthony Snow yn derbyn dros £750,000

Bydd cyn-brif swyddog gweithredol Swyddfa Archwilio Cymru yn cael cyfanswm o dros £750,000 fel rhan o becyn diswyddo ar ôl iddo adael y swydd y llynedd.

Derbyniodd Anthony Snow dros £100,000 mewn iawndal ac mi fydd o hefyd yn derbyn dros £600,000 tuag at ei bensiwn.

Cafodd y manylion eu rhyddhau wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'r Swyddfa yn cydnabod ei fod yn swm sylweddol o arian, ond ar yr un pryd yn dadlau fod gan Mr Snow yr hawl i gael hyd yn oed yn fwy na hynny.

Gadawodd Mr Snow ei swydd ym mis Medi 2009 gan dderbyn £107,580 o iawndal.

Cymeradwyo

Bydd y Swyddfa yn cyfrannu dros £618,000 tuag at ei bensiwn, ychydig llai na £64,000 am 10 mlynedd, hyd nes y bydd yn 60 oed.

Cafodd y taliadau eu cymeradwyo'n bersonol gan yr Archwiliwr Cyffredinol ar y pryd, Jeremy Colman.

Wnaeth Mr Colman ddim datgelu maint y taliadau i bwyllgor rheoli'r swyddfa nac wrth bwyllgorau eraill yn y Swyddfa.

Logo Swyddfa Archwilio Cymru
Dywed y Swyddfa y gallai Mr Snow fod yn derbyn mwy o arian

Dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru eu bod wedi cymryd cyngor cyfreithiol i weld a ydi'r taliadau yn gyfreithlon.

Cafwyd cadarnhad eu bod yn gyfreithiol.

Llai na dau fis ar ôl gadael ei waith cafodd Mr Snow ei benodi yn Brif Swyddog Gweithredol gyda Chyngor Adrodd am Faterion Ariannol.

Roedd o wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru ers Hydref 1990.

Yn ôl Cyngor Adrodd am Faterion Ariannol mae Mr Snow yn "gyfrifydd cymwys gyda phrofiad helaeth o'r sector breifat a chyhoeddus".

"Mae'r taliadau yn gyfreithiol ac o fewn hawliau diswyddo Mr Snow," meddai llefarydd ar ran Swyddfa Archwilio Cymru.

"Petai Mr Snow wedi parhau i weithio i Swyddfa Archwilio Cymru tan ei ymddeoliad fe fyddai'r budd-daliadau yn cyrraedd tua £2 miliwn ac felly wedi iddo adael mae'n golygu tua £1.25 miliwn o arbedion i Swyddfa Archwilio Cymru."

Pryder

Dywedodd y llefarydd eu bod yn derbyn bod y swm yn un sylweddol iawn o arian y trethdalwyr.

"Mae amgylchiadau'r pecyn diswyddo yn cael ei archwilio fel rhan o adolygiad ehangach gan Swyddfa Archwilio Cymru i'r hyn wnaeth Mr Colman yn ystod ei gyfnod fel Archwilydd Cyffredinol ac felly byddai'n amhriodol gwneud sylw pellach."

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Jonathan Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, bod hyn yn bryder iddo a'i gyd aelodau.

"Rydym yn bwriadu cynnal adolygiad o'r drefn rheoli oedd yn bodoli yn Swyddfa Archwilio Cymru dros y misoedd nesaf."

Dywedodd Leanne Wood AC Plaid Cymru, a wnaeth y cais Rhyddid Gwybodaeth, bod angen gwarchod arian cyhoeddus.

"Fe fyddaf yn gofyn am gyfarfod gyda'r Archwilydd Cyffredinol newydd ar ddechrau mis Hydref i gael sicrwydd na fydd hyn yn digwydd eto.

"Mae'n rhaid cael system lle all y Cynulliad Cenedlaethol archwilio gwaith y Swyddfa fel maen nhw'n gwneud i gyrff cyhoeddus eraill."

Fe fydd Archwilydd Cyffredinol newydd Cymru, Huw Vaughan Thomas, yn cychwyn ar ei ddyletswyddau ar Hydref 1 2010.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific