British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Medi 2010, 06:24 GMT 07:24 UK
Dim digon o Gymraeg ar Radio Ceredigion

Stiwdio Radio
Dywed Ofcom bod rhaid cael mwy o ddarpariaeth Cymraeg ar Radio Ceredigion

Mae Ofcom wedi dweud nad oes digon o gynnwys Cymraeg ar Radio Ceredigion.

Galwodd rheoleiddiwr y diwydiant darlledu am awr o raglenni cymunedol Cymraeg bob dydd, gan ychwanegu y dylai o leiaf draean o'r recordiau fod yn Gymraeg.

Ers mis Ebrill mae wedi bod yn cadw golwg ar Radio Ceredigion a'i pherchnogion newydd - Town and Country Media.

Dywedodd Martin Mumford, Rheolwr Gyfarwyddwr Town and Country Broadcasting, eu bod yn cydnabod sylwadau Ofcom.

"... fe fyddwn ni nawr yn trafod â'r rheoleiddiwr er mwyn ceisio datrys y mater fel bod gwrandawyr yn gallu parhau i fwynhau'r radio lleol sy'n gwasanaethu'r sir."

Darpariaeth

Dywed mudiad Cyfeillion Radio Ceredigon eu bod yn croesawu sylwadau Ofcom

"Mae'r adroddiad yn cefnogi ein safbwynt sef ers i Town and County Broadcasting gymryd yr awennau mae'r orsaf wedi methu a cwrdd a'r gofynion cyfreithiol y drwydded, sef y dylai hanner y cynnwys fod yn yr iaith Gymraeg," meddai Geraint Davies caderidydd Cyfeillion Radio Ceredigion.

Dywedodd fod y darlledu ar hyn o bryd bron yn gyfan gwbl yn Saesneg.

"Mae hynny'n annerbyniol mewn ardal lle mae'r rhan fwyaf yn siarad Cymraeg."

Cafodd adolygiad Ofcom ei gynnal o dan Adran 355 Deddf Cyfathrebiadau 2003, hynny yw pan mae rheolaeth trwydded radio masnachol analog lleol yn newid.

Mae dylettswydd ar Ofcom gynnal a chyhoeddi adolygiad am effaith y newid ar y materion canlynol:

  • ansawdd ac ystod y rhaglenni sydd yn gynwysedig yn y gwasanaeth;
  • cymeriad y gwasanaeth;
  • darpariaeth deunydd lleol a rhaglenni a wneir yn lleol.

O dan adran 356 y ddeddf mae'n ofynnol i Ofcom newid fformat gorsaf os yw'n casglu bod newid rheolaeth yn effeithio'n andwyol ar un neu ragor o'r materion uchod.

"Yn dilyn newid rheolaeth nid yw Radio Ceredigion bellach yn darlledu rhaglenni cymunedol penodol," medd yr adroddiad gan Ofcom.

"Yn dilyn monitro, mae'n ymddangos i Ofcom nad oes digon o ddeunydd cymunedol (yn enwedig yn yr iaith Gymraeg) yn gynwysedig yn allbwn cyffredinol yr orsaf i wneud yn iawn am golli'r rhaglenni mwy arbenigol hyn.

"Credwn fod rhaglennu cymunedol penodol yn yr iaith Gymraeg a chynnwys swm sylweddol o gerddoriaeth Cymraeg wedi, dros nifer o flynyddoedd, dod yn rhannau sylweddol a nodweddiadol o wasanaeth Radio Ceredigion, ac y byddai eu colli yn niweidiol i gymeriad gwasanaeth yr orsaf ac i ansawdd ac ystod y rhaglenni sydd yn gynwysedig yn y gwasanaeth.

"Ond, ar hyn o bryd nid oes yr un o'r elfennau rhaglennu hyn yn benodol ofynnol yn ôl y Fformat."

Cymraeg

Mae Ofcom yn nodi, er mwyn diogelu cymeriad gwasanaeth yr orsaf ac ansawdd ac ystod y rhaglenni sydd yn gynwysedig yn y gwasanaeth, eu bod yn amrywio trwydded yr orsaf i gynnwys dau ofyniad format ychwanegol, sef:

  • Gofyniad i ddarlledu awr o leiaf o raglennu cymunedol yn yr iaith Gymraeg bob dydd.
  • Gofyniad y dylai 30% o leiaf o'r holl gerddoriaeth a ddarlledir yn ystod y dydd gan yr orsaf fod yn gerddoriaeth Cymraeg.

Dywed Ofcom y bydd fformat newydd y drwydded yn darllen fel â ganlyn:

"Gorsaf Gymunedol leol ddwyieithog (bron hanner a hanner yn Gymraeg ac yn Saesneg) ar gyfer arfordir Gorllewin Cymru. Dylai 30% o leiaf o'r gerddoriaeth a ddarlledir yn ystod y dydd fod yn draciau Cymraeg a dylid darlledu o leiaf awr o raglennu cymunedol yn yr iaith Gymraeg bob dydd."HEFYD
Radio: 30 yn trafod pryderon
21 Ebr 10 |  Newyddion
Gorsaf radio'n newid lleoliad
16 Ebr 10 |  Newyddion
Trafod dyfodol gorsaf radio
08 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific