British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Medi 2010, 05:55 GMT 06:55 UK
Amheuaeth am doriad o £2m o grant S4C

Logo S4C

Mae yna amheuaeth a wnaeth S4C gytuno i doriad o £2 miliwn o'i grant eleni, er gwaetha datganiad clir gan Adran Ddiwylliant, Cyfryngau, Hamdden a Chwaraeon Llywodraeth San Steffan eu bod wedi gwneud hynny.

Daw'r wybodaeth o ddogfennau gafodd eu rhyddhau o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth.

Mae'n amlwg o'r ohebiaeth i gadeirydd Awdurdod S4C John Walter Jones wrthod cais am doriadau fwy nag unwaith ar ôl derbyn cyngor bargyfreithiwr

Mae'r dogfennau hefyd fel pe bae'n nhw'n awgrymu fod cyn brif weithredwr y sianel, Iona Jones, wedi bod yn trafod â swyddogion yr adran ar yr un pryd.

Adroddiad Betsan Powys ar Newyddion nos Fawrth.

Fe adawodd hi S4C yn sydyn ar ôl cyfarfod o'r Awdurdod ym mis Gorffennaf.

Hwn yw'r tro diweddara mewn brwydr rhwng y Sianel a'r Adran yn Whitehall sy'n ceisio torri nôl ar gyllid S4C fel rhan o doriadau ehangach y llywodraeth glymblaid yn Llundain.

Mae S4C yn derbyn grant o tua £100 miliwn y flwyddyn.

Mae llythyr gan John Walter Jones at Ysgrifennydd Diwylliant, Cyfryngau, Hamdden a Chwaraeon, Jeremy Hunt, ar Fai 21 yn dweud "ar sail cyngor cyfreithiol" dydyn nhw ddim yn gallu cytuno i awgrym Mr Hunt o doriad o £2 miliwn yn y flwyddyn ariannol bresennol.

Ond ar Fai 24 fe wnaeth Mr Hunt ysgrifennu at yr awdurdod yn dweud ei fod yn deall bod y sianel wedi cytuno i doriad o £2 miliwn.

'Diolchgar'

Y diwrnod canlynol aeth llythyr oddi wrth Mr Jones yn dweud ei fod eisiau gwneud hi'n glir bod y sianel yn gwrthod gwirfoddoli toriad, gan ychwanegu bod yn rhaid i'r adran gymryd cyfrifoldeb am ddal unrhyw arian yn ôl.

Ar yr un diwrnod cafwyd datganiad ysgifenedig yn y senedd gan yr adran yn dweud bod y toriad wedi cael ei gytuno a bod yr Ysgrifennydd yn "ddiolchgar am y cyfraniad cadarnhaol".

Mae'r dogfennau hefyd yn awgrymu bod cyn brif weithredwr S4C, Iona Jones, wedi bod mewn trafodaethau gyda swyddogion yr adran ynglŷn â thoriadau.

Gadawodd Ms Jones ei swydd ym mis Gorffennaf ar ôl cyfarfod gydag Awdurdod S4C.

Dydi hi ddim yn amlwg a oedd y gwahaniaeth barn ynglŷn â thoriadau yn gyfrifol am ei hymadawiad.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Diwylliant eu bod "wedi cyhoeddi gostyngiad o £2 miliwn ar gyfer S4C am y flwyddyn bresennol ym mis Mai.

"Fe gafodd hyn ei gytuno gydag S4C."

Anghyfreithlon

Gwrthododd ymhelaethu ynglŷn â phwy o fewn y sianel oedd yn gyfrifol am y cytundeb.

Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Rhodri Glyn Thomas, wnaeth y cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth am y manylion.

"Mae'r wybodaeth yn dangos bod S4C yn gwneud hi'n gwbl glir i'r Adran Diwylliant eu bod yn gweithredu yn anghyfreithlon wrth gwtogi'r grant," meddai Mr Thomas.

"Mae'n gwbl glir bod yr Adran Diwylliant wedi penderfynu anwybyddu'r cyngor cyfreithiol ac yn pwyso ar S4C i gydsynio i'r cwtogi.

"Mae hyn yn codi cwestiynau difrifol am Jeremy Hunt, gan ei fod yn annog ei adran ac S4C i weithredu yn anghyfreithlon."

Dywedodd llefarydd ar ran S4C fod yr Awdurdod wedi nodi eisoes na wnaethon nhw wirfoddoli i'r toriad o £2 miliwn yn eu grant.

"Dydi S4C ddim wedi gwneud taliadau yn ôl i'r Adran Diwylliant," meddai llefarydd.

"Mae cyfrifoldebau a dyletswyddau Awdurdod S4C wedi cael ei nodi o dan y ddeddf ac mae'r dyletswyddau yma yn gosod gofynion llym ar yr Awdurdod i ddiogelu'r gwariant cyhoeddus.

"Does gennym ni ddim sylw pellach i'w wneud."

Gwarchod y sianel

• Yn y cyfamser mae undeb darlledu Bectu yn galw am glymblaid newydd i gael ei ffurfio i geisio gwarchod S4C rhag mwy o doriadau.

Mae Bectu yn dweud ei bod hi'n amser i'r bobl sy'n pryderu am ddyfodol y sianel i ddod at ei gilydd.

"Rydym yn credu y gallai unrhyw doriadau o gyllideb S4C olygu diwedd y sianel," meddai Madoc Roberts, o BECTU.

"Dydi S4C ddim yn berffaith ac mae hi wedi gwneud camgymeriadau strategol dros y 10 mlynedd diwethaf ond mae'n dadl ni yn canolbwyntio ar angen ieithyddol a diwylliannol S4C - sydd ddim wedi newid ers iddo gael ei sefydlu."HEFYD
S4C: Torri cyllideb yn anghyfreithlon?
16 Medi 10 |  Newyddion
S4C: Mis o rybudd
10 Medi 10 |  Newyddion
Protest a chyfarfod am gyllid S4C
09 Medi 10 |  Newyddion
Cyfarfod S4C: 'Di-flewyn ar dafod'
23 Awst 10 |  Newyddion
S4C: Adolygiad yn cael ei gynnal
19 Awst 10 |  Newyddion
S4C: 'Ni fu unrhyw gamymddwyn'
04 Awst 10 |  Newyddion
S4C: Galw am eglurhad
30 Gorff 10 |  Newyddion
Prif Weithredwr wedi gadael S4C
28 Gorff 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific