British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 20 Medi 2010, 05:52 GMT 06:52 UK
Troi gwastraff bwyd yn drydan

Gwastraff bwyd
Y cynllun: 'Yn helpu cwrdd thargedau heriol Llywodraeth y Cynulliad'

Fe fydd pobl leol yn clywed mwy am gynllun arloesol, troi gwastraff bwyd yn drydan ar gyfer y Grid Cenedlaethol.

Y nod yw bod cyfarpar treulio anaerobig yn trin 15,000 o dunelli metrig y flwyddyn o ardaloedd Arfon a Dwyfor ar safle tomen Llwyn Isaf yng Ngwynedd.

Fe fydd y gwastraff yn cynhyrchu bio-wrtaith y bydd modd ei roi ar y tir.

Mae diwrnod agored rhwng 2pm a 7.30pm ddydd Llun yn Neuadd y Pentref, Clynnog Fawr.

Dywedodd y Cynghorydd Arwel Pierce, sy'n arwain ar faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol ar Gyngor Gwynedd: "Mae GwyriAD yn gynllun cyffrous sy'n tanlinellu sut mae'r cyngor yn chwilio am ffyrdd creadigol a gwyrdd o ddelio â'n gwastraff.

'Cynta o'i bath'

"Os bydd yn cael ei gymeradwyo, yr adnodd fydd un o'r cynta o'i bath yng Nghymru a bydd yn chwarae rhan allweddol yn sut mae'r cyngor yn delio â'i wastraff.

"Mae pobl Gwynedd wedi dangos eu hymroddiad drwy gynyddu faint o wastraff yr ydym yn ei gompostio a'i ailgylchu.

Cyfarpar treulio
Cyngor: 'Y cyfarpar fydd un o'r cynta o'i bath yng Nghymru'

"Drwy agor yr adnodd newydd byddwn yn gallu rheoli gwastraff yn effeithlon ac mae'n golygu y gall y sir gyflwyno casgliadau bwyd wythnosol drwy'r sir."

Roedd Llwyn Isaf yn safle tirlenwi o ganol yr wythdegau ymlaen a chaeodd yn 2000.

Fe ailagorodd fel safle tirlenwi ar Ionawr 1, 2009.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwcharweinydd Portffolio dros yr Amgylchedd ar Gyngor Gwynedd: "Bydd yr adnodd yn hwb i'n hymdrechion i gwrdd â thargedau heriol Llywodraeth y Cynulliad i gwtogi faint o wastraff rydym yn ei gladdu.

Cais cynllunio

"Bydd yn lleihau faint o wastraff bwyd rydym yn ei dirlenwi yng Ngwynedd."

Eisoes mae Gwasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol y cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio i ddatblygu'r adnodd yn Llwyn Isaf.

Mae disgwyl i gynghorwyr ei ystyried yn ystod yr hydref ac os bydd yn cael ei gymeradwyo fe allai fod yn weithredol erbyn hydref 2012.

Yn y cyfarfodd ddydd Llun bydd swyddogion cyngor, Asiantaeth yr Amgylchedd a sefydliadau eraill ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.

Mae croeso i drigolion lleol ac unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynllun, i alw heibio a chael golwg ar y cynlluniau.



HEFYD
Cyngor o blaid trin gwastraff
14 Rhag 09 |  Newyddion
'Bwyd i gompost': Ymestyn cynllun
01 Mai 09 |  Newyddion
Diwedd cyfnod i domen ddadleuol
31 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific