British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Medi 2010, 07:03 GMT 08:03 UK
Angen gofal plant fforddiadwy

Plant mewn meithrinfa
Dywed Hywel Williams bod yr adroddiad yn tynnu sylw at faterion sydd yr un or berthnasol i rannau eraill o Gymru

Mae gofal plant fforddiadwy i famau sydd am ddychwelyd i waith a hyfforddiant yn hanfodol er mwyn lleihau tlodi, medd adroddiad newydd.

Mae'r astudiaeth, a gomisiynwyd gan yr asiantaeth ddarparu hyfforddiant cymunedol Sylfan Cymunedol, yn canolbwyntio ar ward Peblig yng Nghaernarfon, Gwynedd.

Mae'n dweud fod mamau yn uchelgeisiol am eu dyfodol eu hunain a'u plant, ond eu bod yn cael eu dal yn ôl.

Dywedodd aelod seneddol Arfon, Hywel Williams, mai diffyg gofal plant oedd un o'r meini tramgwydd mwyaf i rieni oedd am weithio.

Gwneud gwahaniaeth

Wrth baratoi'r adroddiad - 'Gofal Plant - pan ydych ei angen, dydi o ddim ar gael' - dywedodd Sylfaen ei fod wedi gweithio'n agos gyda grŵp o famau lleol, gan wrando ar beth oedd ganddyn nhw i ddweud.

Dywedodd yr ymchwilydd Val Williams ei bod wedi canfod mamau oedd yn ceisio gwneud gwahaniaeth i'w bywydau.

"Mae gan lawer ohonyn nhw gymwysterau, ac yn awyddus i fynd yn ôl i weithio," meddai.

"Ond yn anffodus dyw cyfundrefnau gofal plant ddim yn gallu cyffwrdd â'r cymunedau tlotaf, a dyw'r wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael ddim yn cyrraedd y rhai sydd â'r angen mwyaf."

'Mewn rhigol'

Beth sy'n glir yw fod gofal plant safonol a fforddiadwy yn hanfodol i leihau tlodi
Hywel Williams AS

Plaid Cymru, Arfon

Un fam fu'n rhan o'r astudiaeth yw Nicola Williams, a dywedodd fod yr adroddiad wedi rhoi llais i'r mamau, ac wedi rhoi'r wybodaeth oedd angen iddyn nhw wireddu eu huchelgeisiau.

"Mae llawer o famau mewn rhigol, ac isho gwneud newid er gwell," meddai.

"Ar ôl bod yn rhan o'r prosiect yma, mae un o'r merched wedi mynd ymlaen i gael swydd, ac mae mwy nawr yn dilyn cyfleon am waith a hyfforddiant."

Dywedodd Hywel Williams AS, a gomisiynnodd yr adroddiad: "Beth sy'n glir yw fod gofal plant safonol a fforddiadwy yn hanfodol i leihau tlodi.

"Dylai gwrando ar farn rhieni o'n cymunedau tlotaf fod yn flaenoriaeth, a dylai gweithredu ar y farn honno fod yn ganolbwynt i strategaeth atal tlodi."

Ychwanegodd Mr Williams fod yr adroddiad wedi tynnu sylw at broblemau, a ffyrdd i'w datrys, oedd yr un mor berthnasol mewn rhannau eraill o Gymru.HEFYD
Plant Cymru ar eu colled
29 Awst 10 |  Newyddion
Tlodi plant: Strategaeth newydd
12 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific