British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Medi 2010, 05:37 GMT 06:37 UK
'Y gwleidydd oedd yn fawr ei barch'

Richard Livsey
Daeth yn Aelod Seneddol dros fro ei febyd mewn isetholiad ym 1985

Bu farw cyn Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, yr Arglwydd Richard Livsey o Dalgarth.

Roedd yn 75 oed.

Bu'n arweinydd y blaid yng Nghymru rhwng 1988 ac 1992 a rhwng 1997 a 2001.

Roedd yna barch mawr iddo ar draws y pleidiau a bu'n cydweithio â gwleidyddion o bleidiau eraill ym 1997 yn y refferendwm i sefydlu'r cynulliad.

'Ysbrydoli'

Dywedodd Kirsty Williams, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, ei fod yn ŵr urddasol oedd wedi "ennyn parch etholwyr a gwleidyddion o bob plaid".

"Roedd ei fuddugoliaeth yn isetholiad enwog 1985 yn ddigon i sbarduno dadeni rhyddfrydiaeth yng Nghymru, ac mae'r ddyled iddo'n fawr.

"Fe oedd yr un wnaeth fy ysbrydoli i ymuno â'r Democratiaid Rhyddfrydol pan oeddwn yn 15 oed.

"Roedd hefyd yn gaffaeliad mawr wrth i mi geisio am sedd Brycheiniog a Maesyfed am y tro cynta yn 1999. "

'Yn enfawr'

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru, ei fod yn ddyn weithiodd yn galed i amddiffyn cymunedau gwledig.

"Mae'r newyddion yn drist iawn. Roeddwn i'n ei adnabod yn dda pan oeddwn i yn San Steffan lle oedd y ddau ohonon ni'n Aelodau Seneddol yn ystod yr un cyfnod.

"Roedd ei ymroddiad i'r ymgyrch ddatganoli yn enfawr. Dwi'n cofio pa mor falch oedd o i fod yn rhan o'r ymgyrch lwyddiannus yn 1997. "

Magwyd yr Arglwydd Livsey yn Nhalgarth ger Aberhonddu, yn yr hen Sir Frycheiniog, ac roedd yn parhau i fyw gerllaw yn Llanfihangel Tal-y-llyn.

Bu'n byw hefyd yn yr Alban cyn helpu sefydlu coleg amaethyddol Cymru yn Aberystwyth.

'Egwyddorol'

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Roedd yn ddyn egwyddorol a pharchus. Roedd yn gyfaill arbennig i Gymru ac yn ddatganolwr ag arddeliad.

"Fe fyddwn ni'n gweld colli ei gyngor pan ddaw ymgyrch y refferendwm y flwyddyn nesa.

"Gall teulu Richard fod yn wirioneddol falch o'i gyfraniad i Gymru ac rydym yn meddwl amdanyn nhw ar yr adeg yma."

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y cynulliad, Nick Bourne: "Tristwch i mi oedd clywed am ei farwolaeth.

"Roedd yn ddyn caredig, yn weithiwr caled ac yn was ymroddedig i'r cyhoedd. Bydd colled ar ei ôl i bobl ar draws y sbectrwm gwleidyddol."

Bro ei febyd

Daeth yn Aelod Seneddol bro ei febyd mewn isetholiad ym 1985.

Roedd cyfres o frwydrau rhyngddo a'r Ceidwadwr Jonathan Evans ar gyfer sedd Brycheiniog a Maesyfed.

Yn 1987 enillodd Richard Livsey â mwyafrif o 56 o bleidleisiau yn unig.

Enillodd y Ceidwadwyr y sedd yn ôl yn 1992 o 130 o bleidleisiau.

Yn 1997 Richard Livsey oedd yn fuddugol gan ennill yn eitha cyffyrddus gyda mwyafrif o 5,097.

Yn ôl Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, yn 2005: "Roedd eu brwydrau etholiadol ymhlith y rhai mwyaf cyffrous yn hanes gwleidyddol Cymru.

"Gyda'r etholaeth yn fôr o las ac oren a mwy na 80% o'r etholwyr yn bwrw eu pleidleisiau roedd cyfres o ganlyniadau agos iawn."

Rhoddodd y gorau i fod yn Aelod Seneddol yn 2001 a daeth yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi yn yr un flwyddyn.

Roedd yn weithgar yn ei gymuned, yn aelod o'r côr meibion lleol ac yn llywydd yr ŵyl jazz.

Roedd ganddo ef a'i wraig Rene dri o blant.HEFYD
Teyrnged i'r diweddar Arglwydd Livsey
17 Medi 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific