British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Medi 2010, 09:46 GMT 10:46 UK
Clefyd: 'Angen mwy o wybodaeth'

Clefyd y Llengfilwyr
Bu farw dau o bobl o glefyd y llengilwyr

Does yna ddim digon o wybodaeth wedi ei rhoi i bobl ynglŷn ag achosion o glefyd y llengfilwyr yn ardal blaenau'r cymoedd, medd AC Ceidwadol.

Yn ôl Andrew RT Davies,llefarydd yr wrthblaid ar iechyd yn y Cynulliad, fe ddylai'r awdurdodau ddatgelu lle yn union y cafodd yr achosion eu darganfod.

"Dwi ddim yn son am roi union gyfeiriadau, ond does yna ddim o'i le gyda sôn am drefi neu hyd yn oed yr ysbytai sy'n cael eu defnyddio.

"Byddwn yn hoffi gwybod lle mae'r clefyd wedi gadael ei hoel, yn hytrach na defnyddio'r disgrifiad eang o ardal blaenau'r cymoedd."

Mae yna gysylltiad rhwng 19 o achosion o'r haint ac mae yna bosibilrwydd fod pedwar achos arall, yn gysylltiedig â'r clwstwr hwnnw.

Heintio

Dywed Mr Davies ei fod yn derbyn fod angen cydbwyso'r angen am roi gwybodaeth a pheidio achosi gormod o bryder.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud eu bod yn ymwybodol o adroddiadau bod rhai pobl yn osgoi ardal blaenau'r cymoedd, ond bod hyn yn ddiangen gan nad yw'r clefyd yn gallu cael ei drosglwyddo o un person i'r llall.

Dywedodd llefarydd na fyddant yn rhoi manylion ynglyn â lle roedd y rhai sy wedi eu heintio yn byw.

Byddai hyn, meddai, yn amharu ar gyfrinachedd y claf ac o ddim budd i'r cyhoedd.

"Y flaenoriaeth yw dod o hyd i darddiad y clefyd."

Eisoes mae tri thwr oeri wedi cael eu cau a'u diheintio wrth i'r ymchwiliad barhau i'r tarddiad.

Bu farw dau o bobl o ganlyniad i'r clefyd, dyn 70 oed ar Fedi 8 a dynes 64 oed o Bontypridd ar Fedi 6.

Dyw'r ddau a fu farw ddim yn rhan o'r prif glwstwr.

Dylai unrhyw un sy'n poeni gysylltu â meddyg teulu.

Mae'r Dr Gwen Lowe, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi dweud: "Mae'r clefyd yn brin ond yn peryglu bywyd.

"Mae pobl yn cael eu heintio wrth anadlu bacteria sy ar ffurf diferion o ffynhonnell dd?r wedi ei heintio.

"All y clefyd ddim cael ei drosglwyddo o berson i berson."

Mae'r symptomau cychwynnol yn debyg i rai ffliw cyn bod problemau anadlu'n datblygu.HEFYD
Chwilio am darddiad clefyd
08 Medi 10 |  Newyddion
Ymchwilio i Glefyd y Llengfilwyr
07 Medi 10 |  Newyddion
Claf yn 'ddifrifol iawn'
26 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific