British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Medi 2010, 07:57 GMT 08:57 UK
Faenol: Trafod y ffordd ymlaen

Penwythnos Mawr BBC Radio 1. Llun: Yui Mok/Press Association
Roedd Penwythnos Mawr BBC Radio 1 o fudd mawr i economi'r sir, medd yr adroddiad.

Bydd cynghorwyr Gwynedd yn clywed ddydd Mawrth y dylid trefnu cyfarfod gydag Ymddiriedolaeth Gŵyl y Faenol, ar ôl i'r ŵyl gael ei chanslo eleni.

Mae swyddogion y sir hefyd yn argymell sut y dylid mynd ati i geisio denu arian i'r ardal drwy sicrhau llwyddiant cyngherddau a digwyddiadau mawr a bach.

Y llynedd fe wnaeth digwyddiadau o'r fath gyfrannu tua £9 miliwn i'r economi leol.

Bydd aelodau Pwyllgor Craffu Datblygu'r Sir yn clywed fod y sir yn wreiddiol wedi cytuno i fuddsoddi £25,000 gan obeithio y byddai'r ŵyl yn cyfranu £1.5 miliwn i'r economi leol.

Cafodd y cynnig ei dynu'n ôl pan benderfynodd y trefnwyr ganslo'r ŵyl oherwydd diffyg gwerthiant tocynnau.

Hwn oedd yr ail dro yn olynnol i'r ŵyl gael ei chanslo.

Bydd cynghorwyr yn ystyried adroddiad gan swyddogion Adran Economi a Datblygu Cymunedol.

Buddsoddi

Dywed yr adroddiad: "Roedd Cyngor Gwynedd wedi cytuno i fuddsoddi £25,000 i gefnogi'r digwyddiad a fyddai wedi dod a budd uniongyrchol i economi'r Sir o £1.5 miliwn."

Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i awgrymu y dylid trefnu cyfarfod yn fuan gyda Universal Music ac Ymddiriedolaeth Gŵyl Y Faenol i drafod y ffordd orau ymlaen.

Mae Gwynedd yn chwilio am ffyrdd o gynyddu'r arian sy'n dod yn sgil cyngherddau a digwyddiadau mawr.

Bydd cynghorwyr yn clywed mai'r digwyddiad mwyaf llwyddiannus yn ariannol oedd Penwythnos Mawr BBC Radio 1 a ddaeth a £3.5 miliwn.

Mae adroddiad gan Adran Economi a Datblygu Cymunedol yn dweud:

"Mae digwyddiadau bach a mawr yn gallu creu bwrlwm mewn cymunedau ac mae'r cynnwrf hwn yn allweddol i ymdrechion i ddenu a chadw pobl ifanc yng Ngwynedd..."

Bryn Terfel a Jose Carreras yng Nghwyl Y Faenol
Bu'n rhaid canslo Gwyl Y Faenol am nad oedd digon o docynnau wedi'u gwerthu

Dywed yr adroddiad fod pobl o'r tu allan i'r ardal yn dueddol o wario mwy mewn digwyddiadau mawr.

Ond mae digwyddiadau bach yn cael sylw oherwydd eu 'pwysigrwydd diwylliannol hollbwysig' er nad yw'r budd ariannol ar yr un raddfa.

Ymhlith yr argymhellion gerbron y pwyllgor, mae :-

  • fframwaith am ddigwyddiadau yn y dyfodol;
  • cydweithio'n agos gyda threfnwyr digwyddiadau;
  • cydweithio gydag Uned Ddigwyddiadau Llywodraeth y Cynulliad er mwyn denu digwyddiadau mawr;
  • cydweithio gyda chynghorau eraill a phartneriaethau twristiaeth i ddenu, datblygu a chefnogi digwyddiadau.

Bydd Pwyllgor Craffu Datblygu Cyngor Gwynedd yn cwrdd yn Siambr Dafydd Orwig am 10.00am ddydd Mawrth.HEFYD
Canslo Gwyl y Faenol
05 Awst 10 |  Newyddion
Gofyn cwestiynau am ariannu'r Faenol
07 Gorff 10 |  Newyddion
Mewn llun: Y Penwythnos Mawr
23 Mai 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific