British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Medi 2010, 12:59 GMT 13:59 UK
Refferendwm: Y cwestiwn terfynol

Y Senedd

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi cyhoeddi mai'r cwestiwn fydd yn cael ei ofyn yn y refferendwm ar bwerau Cynulliad Cenedlaethol y flwyddyn nesa fydd yr un gafodd ei argymell gan y Comisiwn Etholiadol.

Mewn adroddiad diweddar dywedodd y comisiwn fod y cwestiwn gwreiddiol gynigiwyd gan y Swyddfa Gymreig yn "ddryslyd ac yn anodd ei ddeall".

Cynigiodd y comisiwn fersiwn arall ac wedi trafodaeth rhwng Ms Gillian a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, dyna fydd yn cael ei ddefnyddio.

Disgwylir i'r refferendwm ddigwydd ym mis Mawrth 2011, ac fe fydd y ddeddfwriaeth i ganiatáu i'r bleidlais ddigwydd yn cael ei chyhoeddi'n fuan.

Y Cwestiwn Terfynol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd

Mae gan y Cynulliad y pwerau i lunio deddfau mewn 20 maes pwnc, megis:

· amaethyddiaeth

· yr amgylchedd

· tai

· addysg

· iechyd

· llywodraeth leol

Mae'r Cynulliad yn gallu llunio deddfau ar rai materion ym mhob maes pwnc ond nid ar faterion eraill. Er mwyn llunio deddfau ar unrhyw un o'r materion eraill hyn, mae'n rhaid i'r Cynulliad ofyn am gytundeb Senedd y DU. Yna, mae

Senedd y DU yn penderfynu bob tro a gaiff y Cynulliad lunio'r deddfau hyn neu beidio.

Ni all y Cynulliad lunio deddfau mewn meysydd pwnc fel amddiffyn, trethi neu

fudd-daliadau lles, beth bynnag fo canlyniad y bleidlais hon.

Os bydd y rhan fwyaf o bleidleiswyr yn pleidleisio 'ydw'

Bydd y Cynulliad yn gallu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y

mae ganddo bwerau ynddynt, heb orfod cael cytundeb Senedd y DU.

Os bydd y rhan fwyaf o bleidleiswyr yn pleidleisio 'nac ydw'

Bydd yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd yn parhau.

Cwestiwn:

A ydych yn dymuno i'r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?

Ydw

Nac ydw

'Cyfrifoldeb Statudol'

Dywedodd Mrs Gillan: "Roedd gen i gyfrifoldeb statudol i ymgynghori gyda'r Comisiwn Etholiadol am y cwestiwn fydd yn cael ei gynnwys yn y Gorchymyn Drafft y Refferendwm. Fe wna i gyfeirio'r cwestiwn a gynigiwyd gan Fwrdd Cynllun Refferendwm y Swyddfa Gymreig ar Fehefin 23, 2010.

Cheryl Gillan
Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan AS

"Dros gyfnod o 10 wythnos, fe gynhaliodd y Comisiwn asesiad trylwyr o'r rhagair a'r cwestiwn, gan geisio barn y cyhoedd ac eraill ar y fersiynau Cymraeg a Saesneg.

"Rwy'n croesawu annibyniaeth a gwrthrychedd y Comisiwn Etholiadol yn y broses. Mae wedi awgrymu newidiadau er mwyn ystyried lefel isel ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r materion dan sylw.

"Trafodais y canlyniadau â Phrif Weinidog a Dirprwy Brif Weinidog Cymru, a gyda sêl eu bendith rwyf wedi penderfynu derbyn adolygiad y Comisiwn o'r cwestiwn a'r rhagair.

"Mae Llywydd y Cynulliad hefyd wedi nodi ei gytundeb ynglŷn â'r cwestiwn.

"Byddaf yn cyflwyno'r Gorchymyn Drafft gerbron y senedd er mwyn i'r ddau dy ei ystyried, ac mae'n dal yn fwriad gen i, os fydd camau trefniadol yn caniatáu, i gynnal y refferendwm yng Nghymru yn chwarter cyntaf y flwyddyn nesa."HEFYD
'Rhagair refferendwm yn sarhad'
03 Medi 10 |  Newyddion
'Angen ail-ddrafftio cwestiwn'
02 Medi 10 |  Newyddion
Cyhoeddi cwestiwn refferendwm
22 Gorff 10 |  Newyddion
Dim refferendwm eleni
15 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific