British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 8 Medi 2010, 05:36 GMT 06:36 UK
24m i hybu diwydiant morol

Prince Madog
Bydd busnesau hefyd yn medru defnyddio llong y Prince Madog gan Brifysgol Bangor

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi buddsoddiad o £23.6 miliwn i ddatblygu sector morol Cymru trwy brosiectau ymchwil rhwng prifysgolion a busnesau.

Nod y cydweithio yw hybu busnesau mewn meysydd fel peirianneg ac ynni adnewyddol, gan ddefnyddio arbenigedd ymchwil prifysgol.

Un cynllun o'r fath yw SEACAMS (Ehangu Sectorau Arfordirol a Morol Cymwysedig mewn dull Cynaliadwy) gan Brifysgol Bangor fydd yn cael hwb o £12.6 miliwn gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Y Cynulliad.

Canolfan newydd

Fel rhan o'r prosiect, bydd Canolfan Arloesi newydd yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gwyddorau'r Cefnforoedd y Brifysgol ym Mhorthaethwy, Ynys Môn.

Bydd y ganolfan yn darparu cyfleusterau labordy a chyfrifiadurol i fentrau bach a chanolig.

Bydd y busnesau hefyd yn medru defnyddio'r llong y mae'r Ysgol yn ei defnyddio, y Tywysog Madog, er mwyn canolbwyntio ar astudiaethau'n ymwneud ag effeithiau newid hinsawdd, fel erydu arfordirol, llifogydd a chynhyrchu ynni yn y môr.

'Cydlynu'

Arfordir Cymru
Mae Cymru mewn sefyllfa i fanteisio ar gynnydd cyflym y diwydiant cynhyrchu ynni ar y môr
Athro Colin Jago

Prifysgol Bangor

Dywedodd yr Athro Colin Jago o Ysgol Gwyddorau'r Cefnforoedd Prifysgol Bangor: "Mae Cymru mewn sefyllfa i fanteisio ar gynnydd cyflym y diwydiant cynhyrchu ynni ar y môr sydd eisoes yn mynd rhagddo ym Môr Iwerydd.

"Mae'n holl bwysig ein bod yn cydlynu ein hymchwil a'n mentrau busnes fel bod Cymru yn chwarae rhan flaenllaw yn y diwydiant hwn ac mae SEACAMS yn rhan bwysig o'r broses hon hefyd."

Prifysgol Bangor sy'n arwain y prosiect hwn mewn cydweithrediad a'i bartneriaid ym Mhrifysgolion Abertawe ac Abertystwyth, a nhw hefyd sy'n ariannu'r cynllun gyda chefnogaeth ychwanegol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

'Arbenigedd'

Dywedodd Dr Gay Mitchelson-Jacob, rheolwr y prosiect:

"Mae gan Gymru arbenigedd academaidd heb ei ail mewn gwyddorau morol ac arfordirol - gyda SEACAMS bydd modd i gwmniau bach sy'n arbenigo yn y sector ddefnyddio'r arbenigedd i ddatblygu.

"Hefyd bydd yn rhoi cyfle i raddedigion gwyddorau morol barhau â'u gyrfaoedd yng Nghymru yn hytrach na'u bod yn gorfod mynd i weithio dros y ffîn."

'Rhagoriaeth'

James Ingram
Graddiodd James Ingram ym Mangor yn y 90au.

Un cwmni peirianneg sy'n gobeithio elwa yw James Ingram & Associates sydd â'i bencadlys ar Ynys Môn - cwmni sy'n arbenigo mewn technolegau ynni adnewyddol.

Graddiodd sylfaenydd y cwmni, James Ingram, mewn Ffiseg Forol ym Mhrifysgol Bangor yn y 90au cynnar.

Dywedodd: "Bydd menter SEACAMS yn gyfle i fusnesau bach ehangu o fewn y sector ynni adnewyddol morol.

"Bydd y fenter yn rhoi cyfle i gysylltu â myfyrwyr yn ogystal a rhaglen Ynys Ynni' Môn i sefydlu'r ynys fel canolfan rhagoriaeth ym maes ynni carbon isel sy'n enwog ar hyd a lled y byd."

Wrth gyhoeddi'r buddsoddiad, dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones AC: "Bydd cynyddu gweithgaredd masnachol a hybu mewnfuddsoddiad yn y sector gwyddorau morol yn helpu diogelu swyddi uchel eu hansawdd a chyfrannu at wneud Cymru'n ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer y sector hon sydd ar gynydd."HEFYD
Cyfle i weld cynlluniau ynni llanw
23 Awst 10 |  Newyddion
Arweinydd ynni newydd
10 Awst 10 |  Newyddion
Cynllun yn 'creu swyddi o safon uchel'
18 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific