British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 3 Medi 2010, 16:05 GMT 17:05 UK
'Pobl anabl wedi'u hallgáu o'r broses ddemocrataidd'

Y Senedd
'Y flwyddyn nesaf bydd tri chyfle pwysig i bleidleisio'

Mae pobl anabl yn aml yn teimlo eu bod 'ar y tu fas' i'r broses ddemocrataidd yng Nghymru oherwydd nad oes darpariaeth ar eu cyfer.

Dyna oedd ymateb y rhai waneth gcymryd rhan mewn fforwm a drefnwyd gan Gomisiwn y Cynulliad i nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl.

Roedd y fforwm am ei gwneud yn haws i bobl anabl gael mynediad i orsafoedd pleidleisio, a hefyd am ddefnyddio technoleg i hwyluso y broses o gofrestru.

'Amserol'

Dywedodd y Llywydd, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC: "Un o'n hamcanion strategol allweddol yw cynyddu'r rhan y mae pobl Cymru - gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, fel pobl anabl - yn ei chwarae yn y broses wleidyddol."

"Y flwyddyn nesaf, bydd tri chyfle pwysig i bleidleisio - yn y refferendwm ar bwerau'r Cynulliad Cenedlaethol, etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol, a hefyd yn y bleidlais ar sut y caiff Aelodau Seneddol eu hethol i San Steffan.

Mae'r adroddiad Dringo'r Wal yn gwneud yr argymhellion canlynol:

  • Y dylai Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r Swyddogion Canlyniadau sicrhau bod y gorsafoedd pleidleisio ledled Cymru yn fwy hygyrch .... i bobl sydd â nam ar eu synhwyrau neu nam corfforol.
  • y dylai'r pleidiau gwleidyddol, y Comisiwn Etholiadol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sicrhau eu bod yn darparu gwybodaeth mewn fformatau eraill, gan gynnwys Braille, Typetalk, e-bost, Easyread cyfathrebu wyneb yn wyneb ac Iaith Arwyddion Prydain.
  • Dylai gwefannau fod ar gael i bob defnyddiwr a dylai pobl fyddar a phobl sydd â nam ar eu golwg allu eu defnyddio.


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific