British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 29 Awst 2010, 09:16 GMT 10:16 UK
Plant Cymru ar eu colled

Plant Ysgol

Dywed elusen fod plant Cymru ar eu colled ym myd addysg gan nad yw rhieni'n medru fforddio gweithgareddau ar ôl ysgol.

Roedd hanner rhieni a holwyd yn gwrthod gyrru'u plant i weithgareddau o'r fath yn ol arolwg i elusen Save The Children.

O'r rhai sydd yn talu, mae bron hanner y rhieni yn talu dros £10 y pen yn wythnosol i'w plant.

Roedd rhai yn talu dros £20 yr wythnos, clywodd yr arolwg.

'Hyderus'

Pennaeth Polisi Save The Children yw Sally Copley.

Dywedodd: "Mae'r hyn sy'n digwydd pan fydd gatiau'r ysgol yn cau yr un mor bwysig â'r hyn sy'n digwydd yn ystod y dydd.

"Mae plant sy'n rhan o weithgareddau ar ôl ysgol yn fwy hyderus. Maen nhw'n gweld y byd yn wahanol, mae ganddyn nhw synnwyr cryfach o hunaniaeth, ac mae hyn yn arwain at ganlyniadau gwell mewn arholiadau a swyddi gwell yn y pen draw.

Roedd hanner rhieni plant rhwng 4 a 18 oed yn dweud bod eu plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon - sef y gweithgaredd mwyaf poblogaidd.

O ran gweithgareddau eraill, roedd 26% yn dewis drama neu ddawns, 18% i'r Sgowtiaid neu Brownis a 13% yn cael gwersi cerddorol.

Cyfleon

Mae'r hyn sy'n digwydd pan fydd gatiau'r ysgol yn cau yr un mor bwysig â'r hyn sy'n digwydd yn ystod y dydd
Sally Copley

Save The Children

Dywed Save The Children fod costau teithio a chael mynediad i weithgareddau hefyd yn broblem sylweddol yng Nghymru.

Dywedodd traean y rhieni fod y gweithgareddau y byddai eu plant yn hoffi yn digwydd dros chwe milltir o'u cartrefi.

Ychwanegodd yr elusen fod canlyniadau'r arolwg yn pwysleisio nad yw plant o gefndiroedd tlawd yn cael yr un cyfleon â'u cyfeillion mwy cyfoethog.

'Fforddiadwy'

Dywedodd llefarydd o Lywodraeth Y Cynulliad: "Mae ein strategaeth drafft ar dlodi plant yn cydnabod fod darparu mynediad i weithgareddau hamdden, diwylliannol neu chwaraeon i deuluoedd o incwm isel yn rhan hanfodol o leihau tlodi plant.

"Mae nifer o awdurdodau lleol yn cynnig gweithgareddau ar ôl ysgol fforddiadwy ac addas i blant a phobl ifanc yn eu hardaloedd, ac mae rhaglen ysgolion Llywodraeh y Cynulliad yn cefnogi cynghorau lleol wrth ddatblygu ystod eang o gyfleon dysgu i blant a phobl ifan y tu allan i oriau ysgol."HEFYD
Tlodi plant: Strategaeth newydd
12 Mai 10 |  Newyddion
Addysg: 'Plant yn tangyflawni'
26 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific