British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Awst 2010, 12:04 GMT 13:04 UK
'Archfarchnadoedd yn crebachu'r diwydiant llaeth'

Fferm Lower Leighton, Tre'r-llai
Mae'r ffermwr eisiau codi parlwr godro ar gyfer 8,000 o wartheg

Fe wnaeth ffermwr sydd am godi parlwr godro mawr ar gyfer 1,000 o wartheg ddweud ei fod am wneud hynny gan fod yr archfarchnadoedd "yn crebachu'r" diwydiant drwy dalu prisiau isel.

Roedd Fraser Jones o Dre'r-llai ger Y Trallwng yn ateb cwestiynau mewn cyfarfod cyhoeddus nos Fercher.

Roedd rhai o'r trigolion lleol wedi codi amheuon am ei gynlluniau.

Dywedodd penaethiaid manwerthu mai'r archfarchnadoedd yn talu'r pris gorau am y llaeth.

Yn ystod y cyfarfod nos Fercher dywedodd Mr Jones wrth tua 100 o bobl oedd yno mai'r unig ffordd iddo oroesi yn y diwydiant llaeth oedd cynyddu maint ei fuches.

Eglurodd ei fod yn derbyn 25 ceiniog am litr o laeth a oedd yn costio 30 ceiniog y litr i'w gynhyrchu.

Ehangau neu adael

Roedd pobl wedi codi amheuon am y sŵn, arogl, pryfaid a thraffig.

"Mae'r archfarchnadoedd yn ein crebachu ni sydd yn y diwydiant llaeth," eglurodd Mr Jones.

Fraser Jones
Bu Mr Jones yn trafod ei gynlluniau yn y cyfarfod cyhoeddus

"Dwi'n cael fy ngorfodi i wneud hyn. Y dewis yw mynd yn fwy neu adael y diwydiant.

"Mae nifer o ffermwyr yn rhoi'r gorau iddi yn ôl yr ystadegau."

Eglurodd y bydd system arbennig i sugno'r tail a fydd yn lleihau'r gwynt a bydd matiau rwber o dan y gwartheg.

"Mae'n bwysig edrych ar ôl eich anifeiliaid, os ydyn nhw'n hapus fe fyddan nhw'n perfformio'n well," meddai Mr Jones.

Gwadodd llefarydd ar ran Consortiwm Manwerthu Prydain honiadau Mr Jones bod y diwydiant yn cael effaith ar fywoliaeth y ffermwyr.

"Rydym yn clywed yr honiadau yma yn gyson ond dwy e ddim yn deg nac yn wir," meddai llefarydd.

Egluro

"Dyw'r ffermwyr ddim yn delio'n uniongyrchol gyda'r archfarchnadoedd.

"Delio gyda'r llaethdai y maen nhw."

Cyfarfod cyhoeddus
Roedd tua 100 o bobl yn y cyfarfod

Paul Harries wnaeth drefnu'r cyfarfod.

Dywedodd fod Mr Jones wedi egluro'r sefyllfa ac nad oedd pethau cyn waethed ag yr oedd yn tybio i ddechrau.

"Mae'n ŵr synhwyrol ac fe eglurodd bethau yn dda iawn.

"Fe wnaeth ddarbwyllo pobl oedd yn erbyn y cynllun ar ddechrau'r cyfarfod.

"Dwi'n poeni am les yr anifeiliaid ac yn falch ei fod yn ystyried hynny."

Cyngor Powys fydd yn gorfod gwneud penderfyniad am y cais ar gyfer y parlwr godro.

Ond mae 'na gynlluniau mwy hefyd.

Yn Sir Gaerfyrddin mae 'na gynllun i gael parlwr godro ar gyfer 2,000 o wartheg ac yn Sir Lincoln mae 'na gais am barlwr enfawr ar gyfer 8,000 o wartheg.HEFYD
Cais i godi parlwr godro enfawr
25 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific