British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Awst 2010, 05:53 GMT 06:53 UK
Mwy o ferched Cyrmu yn geni gartref

traed babi
Mae gan y llywodraeth darged o 10% o enedigaethau cartref

Mae nifer y merched yng Nghymru sy'n rhoi genedigaeth gartref wedi mwy na dyblu mewn degawd, yn ôl ystadegau sy'n cael eu cyhoeddi ddydd Mercher.

Ers 2002 pan wnaeth Llywodraeth y Cynulliad lansio ymgyrch i gynyddu nifer y genedigaethau yn y cartref, mae'r nifer wedi cynyddu o 604 i tua 1,395 y llynedd.

Bu cynnydd hefyd yn nifer y merched sy'n rhoi genedigaeth mewn unedau a arweinir gan fydwragedd.

Dywedodd Helen Rogers, pennaeth Coleg Brenhinol y Bydwragedd yng Nghymru: "Mae'n ardderchog.

"Ond mae modd gwella ar hyn eto fyth."

Dros yr wyth mlynedd ddiwethaf, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi annog merched iach gyda risg isel i roi genedigaeth y tu allan i ysbytai.

CYFRADD GENEDIGAETHAU YN Y CARTREF YN 2009 (Byrddau Iechyd)
Betsi Cadwaladr - 2%
Caerdydd a'r Fro - 2.5%
Cwm Taf - 2.5%
Aneurin Bevan - 3.5%
Abertawe Bro Morgannwg - 5%
Hywel Dda - 6%
Powys - 8.5%
Cyfartaledd Cymru - 4%
Ffynhonnell: Llywodraeth y Cynulliad

Y llynedd, 4% oedd y canran o ferched wnaeth roi genedigaeth gartref o'i gymharu â 3% yn y DU.

Mae rhai ardaloedd, yn enwedig Porthcawl yn Sir Pen-y-Bont ar Ogwr, Powys a Chaerfyrddin wedi cofnodi lefelau uchel o enedigaethau cartref.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ddaeth i'r brig gyda 8.5% o enedigaethau yn y cartref y llynedd yn ôl ffigyrau gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd yr Ymddiriedolaeth Genedigaethau eu bod yn cefnogi targed Llywodraeth y Cynulliad o sicrhau fod 10% o'r genedigaethau'n digwydd yn y cartref.

Hefyd dywedodd llefarydd eu bod yn cefnogi'r hyn mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ei wneud i godi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni am enedigaethau yn y cartref.

Ychwanegodd Ms Rogers: "Mae Cymru yn arwain y ffordd o ran genedigaethau yn y cartref.

"Ond dydyn ni ddim wedi cyrraedd y targed o 10%.

"Mae genedigaethau yn y cartref yn gost effeithiol gan nad yw menywod yn gorfod aros yn yr ysbyty.

"Mae'r fam wedi ymlacio yn fwy, ac yn aml nid yw'n gorfod gadael plant eraill."HEFYD
'Mam fenthyg' am y chweched tro
17 Awst 10 |  Newyddion
Tynnu sylw at eni yn y cartref
27 Maw 06 |  Newyddion
Geni gartref yn opsiwn diogel
25 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific