British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Awst 2010, 05:42 GMT 06:42 UK
Carcharorion yn eu celloedd am fwy o amser

Tu mewn i garchar (generic)
Mae'r ffigyrrau yn dangos bod carcharorion yn treulio mwy o amser yn eu celloedd

Mae'r oriau mae carcharorion yn ei dreulio y tu allan i'w celloedd yng ngharchardai Cymru wedi gostwng am y pumed flwyddyn yn olynol.

Daw'r wybodaeth ar ôl i Leanne Wood, AC Plaid Cymru, wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth am y ffigyrrau.

Ar gyfartaledd roedd carcharorion yn cael hanner awr yn llai o ryddid o fewn y carchar nag yn 2005.

Yn ôl Ms Wood, mae ailsefydlu o fewn y carchar yn "rhan allweddol o'r ddedfryd".

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn eu bod yn cynnal asesiad llawn o bolisi dedfrydu ac ailsefydlu.

Gostyngiad

Fe ychwanegodd eu bod yn ymroddedig i atal pobl rhag mynd allan ac ail-droseddu.

Mae'r ffigyrau ar gyfartaledd o 2004-5 yn dangos bod carcharorion yng Nghymru yn cael bod allan am 10.5 awr y dydd.

Roedd wedi gostwng i 9.35 awr erbyn 2008-9.

Roedd y gwahaniaeth mwya yng Ngharchar Brynbuga/Prescoed yn Sir Fynwy.

Yn 2008-9 roedd carcharorion yn cael treulio 11.69 awr y tu allan i'w celloedd o'i gymharu â 13.86 y flwyddyn cynt.

"Mae'r ffigyrau yn bryder gan fod hi'n ymddangos bod carcharorion mewn carchardai yng Nghymru ar gyfartaledd yn treulio mwy a mwy o amser dan glo yn eu celloedd," meddai Ms Wood.

Aildroseddu?

"Nid cosb yn unig ydi carcharu rhywun.

"Mae ailsefydlu yn rhan allweddol o'r ddedfryd ac os yn allweddol i sicrhau na fydd carcharorion yn troseddu ar ôl cael eu rhyddhau.

"Fe fydd toriadau yn y gwariant cyhoeddus, yn ddi-os yn golygu llai o raglenni ailsefydlu ac o bosib yn arwain at fwy o bobl yn aildroseddu."

Dywedodd Geoff Dobson, dirprwy gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai, nad yw'n synnu bod carcharorion yn treulio mwy a mwy o amser yn eu celloedd o ystyried poblogaeth y carchardai a'r toriadau.

"Mae'r carchardai gorlawn yn fwy tebyg i warws dynol na llefydd all gynnig ailsefydlu effeithiol," meddai.

"Heb gyfle i wella yn ystod y cyfnod yn y carchar, drwy waith, addysg neu hyfforddiant, mae nifer yn gadael y carchar heb y gallu i ddygymod gyda'r byd tu allan ac mewn perygl o aildroseddu a dychwelyd i'r carchar."

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn eu bod yn ceisio cynnig darpariaeth o fewn carchardai all fod o fudd i'r carcharorion a bod y cynlluniau yng nghanol y cynlluniau radical i adolygu'r system gyfiawnder.

"Rydym yn cynnal asesiad llawn o'r polisi dedfrydu ac ailsefydlu i sicrhau ei fod yn effeithiol ac fe fyddwn yn ymgynghori ar unrhyw gynlluniau yn yr hydref."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific