British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 23 Awst 2010, 05:49 GMT 06:49 UK
Cyfle i weld cynlluniau ynni llanw

Darlun artist o'r fferm ynni llanw
Fe fydd y rhan fwyaf o'r tyrbin 25 metr o dan y mr

Caiff y cyhoedd gyfle i weld cynlluniau i harneisio pŵer llanw oddi ar arfordir Ynys Môn.

Gobaith Marine Current Turbines a RWE npower renewables yw cynhyrchu un rhan o bump o anghenion trydanol yr ynys o'r cynllun £70 miliwn.

Petai'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo gallai saith tyrbin weithredu fel melin wynt o dan y dŵr rhwng Trwyn y Gader ac Ynysoedd y Moelrhoniaid.

Fe fydd modd gweld y cynlluniau yng Nghaergybi am y ddeuddydd nesaf.

Dros y 18 mis diwethaf mae cynlluniau ac astudiaethau technegol wedi cael eu cynnal.

Fe fydd y fferm 100 mega wat wedi ei lleoli tua 1 cilomedr oddi ar arfordir Ynys Môn ger Ynysoedd y Moelrhoniaid yng ngogledd orllewin yr ynys.

Cynlluniau

Mae 'na ddwy flynedd ers i'r datblygwyr gyhoeddi eu cynlluniau gwreiddiol.

Mae disgwyl i'r cais cynllunio gael ei gyflwyno i Lywodraeth y Cynulliad ym mis Medi.

Y targed ar gyfer cychwyn y gwaith fydd 2013-14.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Cefn gwlad Cymru, yr RSPB, Gwylwyr y Glannau a mudiadau pysgota a hwylio wedi bod yn rhan o'r ymgynghoriad.

"Rydym yn credu bod y dŵr o gwmpas Ynysoedd Y Moelrhoniaid yn lleoliad delfrydol ar gyfer fferm lanw fechan ac rydym yn awyddus i gael barn y cyhoedd cyn i ni gwblhau ein cais cynllunio," meddai Joseph Kidd, rheolwr datblygu gyda MCT.

"Mae'r arddangosfa yn gyfle hefyd i bobl ddysgu mwy am fanteision pŵer llanw a sut all y cynllun fod o fudd i economi Môn.

"Nid yn unig y bydd hyn yn creu ynni glan ond fe fydd hefyd yn rhoi cyfle i gwmnïau lleol fod yn rhan o'r gwaith o sefydlu a chynnal y fferm."

Mae'r cwmni eisoes yn rheoli prosiect yn Strangford Loch, Gogledd Iwerddon.

Maen nhw'n dweud bod busnesau lleol wedi elwa o'r cynllun dros y tair blynedd diwethaf.

"Dwi'n croesawu pob dull o ynni adnewyddol ac yn gobeithio y bydd pobl yn cymryd y cyfle i edrych ar y dechnoleg yma a'r dyfodol all Ynys Môn ei chwarae mewn pŵer llanw," meddai Albert Owen, AS Ynys Môn.

Mae'r arddangosfa yn Neuadd y Dref Caergybi ddydd Llun Awst 23 (2pm-8pm) a dydd Mawrth Awst 24 (9am-2pm).HEFYD
Arweinydd ynni newydd
10 Awst 10 |  Newyddion
Cynllun yn 'creu swyddi o safon uchel'
18 Meh 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific