British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 21 Awst 2010, 09:17 GMT 10:17 UK
Mwy o ferched yn dysgu na dynion

Meilir Tomos
Mae Meilir Tomos yn dweud bod hi'n bwysig i blant gael gwahanol ddylanwadau

Mae 'na fwy o ferched yn athrawon na dynion yng Nghymru yn ôl Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.

Yn ôl y cyngor mae 'na dair gwaith yn fwy o ferched na dynion.

Mae'r sefyllfa yn waeth mewn ysgolion cynradd gyda'r raddfa yn 5 i 1.

Yn ôl y cyngor, mae 55% o brifathrawon Cymru yn ferched, ond maen nhw'n benna yn y sector cynradd gyda'r nifer yn y sector uwchradd yn dal yn is na dynion.

Ond mae 'na gynnydd yn nifer y dynion sy'n graddio ac yn penderfynu mynd i ddysgu.

Yn ôl ffigyrau diweddara'r cyngor mae'r gwahaniaeth rhwng nifer y merched a dynion sy'n dysgu yng Nghymru wedi mynd yn fwy bob blwyddyn dros y pedair blynedd diwethaf.

Yn 2009 dim ond 22% o ddynion gafodd y cymhwyster i ddysgu tra bod 28% wedi ei dderbyn yn 2005.

Cwrs dysgu

Ond dywed y cyngor y gallai diswyddiadau mewn diwydiannau fel bancio arwain at gynnydd mewn athrawon gwrywaidd.

Mae ffigyrau UCAS, y corff sy'n rheoli llefydd mewn prifysgolion, yn dweud bod 58% o gynnydd wedi bod yn nifer y dynion sy'n dewis dysgu gyda 360 yn gwneud cais am gwrs dysgu ym mis Chwefror 2010 o'i gymharu â 226.

Daw'r ffigyrau diweddar ar ôl pryder gan y cyngor bod nifer yr athrawon gwrywaidd ar ei isa ers pum mlynedd.

Ym mis Rhagfyr 2009 roedd 'na 2,140 o ddynion yn dysgu yn y sector cynradd yng Nghymru o'i gymharu â 11,807 o ferched.

Mae'n bwysig bod y proffesiwn yn cynnig esiamplau da i ferched a bechgyn
Gary Brace, Prif Weithredwr Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru

Un sy'n dysgu yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Garth ym Mhenarth, Bro Morgannwg, yw Meilir Tomos.

"Dwi wedi bod yn dysgu am wyth mlynedd yn y sector cynradd," meddai'r athro 28 oed.

"Mae'n bwysig bod 'na athrawon gwrywaidd yn y sector cynradd.

"Mae'n bwysig bod plant yn cael amrywiaeth o ddylanwadau a barn, yn enwedig os nad ydyn nhw'n byw mewn cartref gyda'r ddau riant.

"Mae dysgu amrywiaeth o bynciau wedi apelio i mi yn fwy na dysgu un pwnc."

Mae ffigyrau'r cyngor yn dangos bod mwy o ferched erbyn hyn yn brifathrawon.

Ond maen nhw'n benna yn y sector cynradd gyda dim ond 26% yn brifathrawon uwchradd.

"Mae'r gwahaniaeth yn nifer y merched a dynion sy'n dysgu yn bryder," meddai Gary Brace, Prif Weithredwr Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.

"Mae'n bwysig bod y proffesiwn yn cynnig esiamplau da i ferched a bechgyn a gobeithio y gallwn ddenu mwy o ddynion i ddysgu."

Mae 38,896 o athrawon Cymru wedi eu cofrestru gyda'r Cyngor.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific