British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Awst 2010, 06:53 GMT 07:53 UK
Y cyswllt sy'n 'boenus o araf'

Aled Scourfield
BBC Caerfyrddin

Ardal Meidrim
Dywed BT eu bod eisoes wedi buddsoddi mewn rhai ardaloedd gwledig fel Meidrim

Alla i siarad o brofiad personol am gysylltiad band eang araf.

Yn ein cartref yng ngogledd Sir Benfro, mae'r cysylltiad ar hyn o bryd yn darparu cyflymder lawrlwytho o 0.15 megabit yr eiliad ac mae'r cysylltiad ei hun weithiau'n yn boenus o araf.

Y broblem yw ein bod yn byw mewn pentref gwledig tua phedair milltir o'r gyfnewidfa ffôn agosaf, ac mae'r cysylltiad band eang yn cael ei gario ar wifren gopr.

Wrth i chi bellhau o'r gyfnewidfa mae'r cyflymder band eang yn arafu.

Ym mis Mai 2010 dywedodd OFCOM fod y cyflymder band eang trwy Brydain ar gyfartaledd yn 5.2 megabit yr eiliad.

Mae'r bwlch digidol rhwng ardaloedd trefol a gwledig felly yn mynd yn waeth.

'Aflwyddiannus'

Dros y ffin yn Sir Gâr mae'r ffermwr Geraint Puw o Feidrim wedi ceisio'n aflwyddiannus i gael cysylltiad band eang i'w fferm.

Er ei fod yn byw filltir o ganol pentref Meidrim methodd â chael gwarant gan BT y byddai'n gallu derbyn gwasanaeth band eang.

Dywed BT y byddan nhw wastad yn barod i dderbyn archeb am gysylltiad band eang os ydyn nhw'n credu fod hynny'n bosib, ac yn canslo'r cytundeb os na fedran nhw ddarparu'r cysylltiad.

Meidrim
Mae fferm Geraint Puw gwta filltir o ganol pentre Meidrim

Dywedodd Geraint: "Fe ddywedodd BT wrtha i os bydda i'n archebu'r gwasanaeth ganddyn nhw, fe fydd e'n llai na hanner megabit a dyw hynny'n dda i ddim i fi...mae'n llawer rhy araf.

"Wnawn nhw ddim dweud wrtha i pa gyflymder fydda i'n ei gael mewn gwirionedd. Os ydw i'n mynd i'r siop i brynu potel o laeth, dwi'n gwbod be dwi'n prynu. Pam ddylai pobol mewn ardaloedd gwledig ddiodde' gwasanaeth eilradd?"

'Ateb problemau'

Fe ddywedodd BT wrtha i os bydda i'n archebu'r gwasanaeth ganddyn nhw, fe fydd e'n llai na hanner megabit a dyw hynny'n dda i ddim i fi
Geraint Puw

Meidrim

Dywed BT eu bod yn buddsoddi llawer i geisio cael gwared â llefydd sy'n cael eu hadnabod fel "not-spots" mewn cymunedau fel Ystrad Feurig, Beulah a Llanfynydd.

Ers 2006, mae 8,500 o aelwydydd yng Nghymru wedi elwa o fuddsoddiad ar y cyd rhwng BT a Llywodraeth y Cynulliad, ond i rai mae'r gwelliant yn boenus o araf tra bod rhai sy'n byw yng Nghaerdydd eisoes yn cael cynnig cyflymder o 40 megabit yr eiliad.

Mae Llywodraeth Y Cynulliad yn gobeithio y bydd eu Cynllun Cefnogi Band Eang yn datrys rhai o'r problemau. Bydd unrhyw fusnes neu gartre yng Nghymru sydd naill ai ddim yn derbyn band eang o gwbl neu sy'n derbyn gwasanaeth arafach na 0.5 megabit yr eiliad yn cael gwneud cais am £1,000 o gymorth ariannol.

Ymgyrchu

Gall hyn dalu am dechnoleg band eang ar loeren, rhwydweithiau diwifr cymunedol neu gysylltiadau ffeibr-optig newydd.

Mae Nerys Evans, Aelod Cynulliad Canolbarth a Gorllewin Cymru, wedi ymgyrchu am ddarpariaeth band eang gwell mewn ardaloedd gwledig.

"Mae'n glir fod nifer sylweddol o'r 'mannau gwan' yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro," meddai.

"Mae'n eithriadol o bwysig fod pobl sydd ddim yn derbyn band eang yn cofrestru gyda'r cynllun yma - os na wnawn nhw, yna BT yn unig a ŵyr pwy sydd ddim yn derbyn cysylltiad band eang."HEFYD
Band eang: Cynnig help i fusnesau
11 Awst 10 |  Newyddion
Band eang: Cynllun 2 filiwn
03 Gorff 10 |  Newyddion
Band eang i'r 'mannau gwan'
07 Meh 10 |  Newyddion
Dros 150,000 am fand eang
27 Mai 10 |  Newyddion
'56,000' ar gyfer band eang
20 Maw 10 |  Newyddion
Band eang cyflym iawn yn dod i Gymru
16 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific