British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 10 Awst 2010, 05:40 GMT 06:40 UK
10 o gynghorau yn methu targedau ailgylchu

Blwch Ailgylchu
Llywodraeth y Cynulliad: Angen ailgylchu mwy

Mae 10 cyngor yng Nghymru wedi methu targedau ailgylchu Llywodraeth y Cynulliad.

Y targed oedd ailgylchu a chompostio 40% o wastraff tai yn 2009-10.

Dywedodd Cyfeillion y Ddaear Cymru fod hyn yn siomedig.

Fe gafodd mwy na 620,000 o dunelli o wastraff eu hailgylchu a'u compostio yng Nghymru yn ystod y cyfnod - a 770,000 o dunelli'n cyrraedd safleoedd tirlenwi.

Ers pum mlynedd mae'r gwastraff sy'n cyrraedd safleoedd tirlenwi wedi gostwng bron i 50%.

Mae'r ystadegau ddaeth i law BBC Cymru yn dangos mai dim ond 39.27% o wastraff gafodd ei ailgylchu.

Mwy o ailgylchu

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod angen sicrhau bod mwy yn cael ei ailgylchu.

Y 10 CYNGOR FETHODD
Abertawe - 34.5%
Blaenau Gwent - 29.2%
Bro Morgannwg - 37.8%
Caerdydd - 39.1%
Casnewydd - 38.8%
Castell-nedd Port Talbot - 34.4%
Merthyr Tudful - 34.4%
Pen-y-bont ar Ogwr - 31%
Powys - 38.8%
Rhondda Cynon Taf - 34.6%
Ffynhonnell: statswales.wales.gov.uk

Y llynedd fe lansiodd y llywodraeth ymgyrch deledu, ar-lein ac yn y wasg i annog pobl i ddechrau ail-gylchu.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod effaith tywydd garw'r gaeaf yn sylweddol.

"Mae'n ymddangos bod y tywydd oer wedi effeithio ar gynhyrchu a chasglu gwastraff gwyrdd."

'Galw brys'

Dywedodd Haf Elgar o Gyfeillion y Ddaear Cymru fod yr ystadegau diweddara'n "dangos bod 'na alw brys ar yr awdurdodau lleol i ddatblygu casgliadau ailgylchu llawn o gartrefi trigolion.

"Ac mae 'na neges glir gan y llywodraeth bod rhaid cynyddu ailgylchu yn sylweddol.

"Mae 'na ddeddf yn cael ei chyflwyno fydd yn gofyn i 70% o wastraff cartrefi gael ei ailgylchu erbyn 2025."

Cyngor Blaenau Gwent yw'r gwaetha o ran targedau ailgylchu, 29%, a Chyngor Sir Ddinbych yw'r gorau, 51%.

Y 12 CYNGOR GYRHAEDDODD Y TARGED
Caerfyrddin - 40.1%
Caerffili - 44%
Ceredigion - 47%
Conwy - 41.2%
Dinbych - 51%
Fflint - 40.6%
Gwynedd - 41.2%
Mynwy - 41.3%
Penfro - 40.7%
Torfaen - 43.3%
Wrecsam - 41.8%
Ynys Môn - 49.3%
Ffynhonnell: statswales.wales.gov.uk

Mae Ms Elgar wedi galw ar y llywodraeth i gyflwyno dirwyon i'r cynghorau oedd yn methu targedau.

Dywedodd Cyngor Blaenau Gwent: "Mae'r ystadegau ar gyfer y flwyddyn hon wedi codi ac mae casgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd yn cael eu cefnogi'n dda.

"Ond mae angen i ni wella ... rydyn wedi dweud wrth bobl y bydd 'na oblygiadau ariannol os na fyddwn ni'n gallu cyrraedd y targed o 52% erbyn 2012-13."

Mae Gweinidog Amgylchedd Cymru, Jane Davidson, wedi dweud bod angen gwneud mwy.

"Er gwaetha'r gaeaf caled a oedd yn golygu problemau compostio, dwi'n falch ein bod ni yng Nghymru wedi ailgylchu mwy nag erioed yn ystod 2009-10."

Dywedodd mai'r nod fyddai targed o 70% erbyn 2025.

"Rhaid i ni feddwl eto am y modd yr ydym yn trin gwastraff a dwi'n annog pawb yng Nghymru i leihau eu gwastraff, i ailddefnyddio neu ailgylchu popeth."HEFYD
£142 miliwn i drin gwastraff
06 Awst 10 |  Newyddion
Ailgylchu: 'Ystadegau camarweiniol'
01 Chwef 10 |  Newyddion
Tirlenwi: Cyrraedd targedau
01 Medi 09 |  Newyddion
Ailgylchu: Targed o 70%
29 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific