British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 7 Awst 2010, 15:41 GMT 16:41 UK
Prifwyl 'flinedig' ond 'wythnos orau fy mywyd'

Richard Davies
Dywedodd ei fod yn falch o lwyddiant yr Eisteddfod

Mae hi wedi bod yn wythnos brysur i Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Richard Davies, wnaeth gyfadde amser cinio ddydd Sadwrn "ei fod o wedi blino" ond iddo gael "wythnos orau ei fywyd".

Am ddwy flynedd bu wrth y llyw yn arwain tîm bychan o wirfoddolwyr i gynorthwyo'r Eisteddfod Genedlaethol i gael ei chynnal ym Mlaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd.

Mae'n od bod pobl yn gwybod pwy ydw i, cymaint yn dod ata i a dweud diolch a llongyfarchiadau ar yr Eisteddfod
Richard Davies

Fe wnaeth gyfaddef nad tasg hawdd oedd dod â'r digwyddiad blynyddol Cymraeg i'r ardal ond ei fod yn credu ar ddiwedd yr wythnos ei bod hi wedi bod yn llwyddiant.

Mae'n hynod o ddiolchgar am gefnogaeth y bobl leol yn ogystal â'r rhai deithiodd i'r cymoedd o bob cwr i'w cefnogi nhw ac mae pobl yr ardal yn barod iawn i barhau i gefnogi Eisteddfodau'r dyfodol.

"Dwi eisiau diolch i aelodau'r pwyllgor gwaith, aelodau pob is bwyllgor, y gwirfoddolwyr cyn ac yn ystod yr wythnos yn ogystal â'r tîm bach sy'n gweithio i'r Eisteddfod ac mae'n wyrth eu bod yn gallu cynnal gŵyl fel yma yn flynyddol," meddai.

Brwdfrydedd

"Diolch hefyd i bawb sydd wedi gwneud yr ymdrech i ddod yma, gobeithio eu bod wedi cael blas ar yr wythnos."

Dywedodd bod yr Eisteddfod yma wedi llwyddo i wneud dau beth, i ddenu lot o bobl leol nad oedd yn sicr o beth oedd yr Eisteddfod a llwyddo i newid barn pobl am y cymoedd.

"Roedd nifer yn meddwl mai rhywbeth i'r Cymry Cymraeg oedd Eisteddfod," meddai.

"Ie gŵyl Gymraeg yw'r Eisteddfod, Cymraeg yw iaith yr Eisteddfod ond does dim angen siarad Cymraeg i fwynhau'r Eisteddfod.

"Rydym yn ddiolchgar bod agwedd nifer fawr o bobl yr ardal wedi newid tuag at yr Eisteddfod a'r Gymraeg a gobeithio eu bod yn dod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn.

"Mae momentwm a brwdfrydedd yn y cwm dros yr iaith a phethau Cymreig ac mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod ni yn parhau yn yr ardal yma.

"Fe fyddwn yn parhau gyda'r pwyllgor apêl ac yn cychwyn Cangen Blaenau Gwent o Gyfeillion yr Eisteddfod a sicrhau bod gweithgareddau codi arian yn dal i'w cynnal ac anfon arian at yr Eisteddfod yn Wrecsam a Bro Morgannwg yn y blynyddoedd nesaf."

'Boddhad mewn blinder'

Fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith roedd gan Richard Davies ddyletswyddau pwysig yn ystod yr wythnos o fod yn rhan o seremonïau i groesawu gwahanol ymwelwyr i'r maes.

"Dwi wedi bod yn rhan o'r Orsedd, dwi'n aelod o gôr yr Eisteddfod ac fel athro yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, yn hyfforddi plant ar gyfer gwahanol berfformiadau.

"Dwi 'di siglo lot o ddwylo a siarad 'da lot o bobl.

"Dwi ddim wedi stopio, ond wedi blino, ond mae 'na foddhad mewn blinder.

"Mae hi wedi bod yn 'Steddfod cystal ag oeddwn i wedi gobeithio.

"Mae'n od bod pobl yn gwybod pwy ydw i, cymaint yn dod ata i a dweud diolch a llongyfarchiadau ar yr Eisteddfod a chael croesawu pobl o bob cwr o Gymru, dwi'n falch iawn."

Dywedodd nad tasg hawdd oedd meddwl am uchafbwynt, ar ôl canu yn y côr, y cyngerdd agoriadol, cyfarfod pobl a phethau bach fel gweld pensiynwyr Blaenau Gwent mewn dawns amser te yn y neuadd ddawns.

"Rydym wedi gweithio'n galed, wedi mwynhau codi arian, y gweithgareddau, yr holl gyngherddau, cwis ac am barhau gyda'r ochr gymdeithasol.

"Dwi am fynd i gysgu'r wythnos nesaf ond mae hi wedi bod yn wythnos fythgofiadwy."
Tudur Hallam Cadair Tudur
Tudur Hallam enillodd Gadair y Brifwyl

GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific