British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 7 Awst 2010, 15:02 GMT 16:02 UK
Eisteddfod 'hapus dros ben'

Maes yr Eisteddfod
Dywed y trefnwyr bod yr eisteddfod wedi bod yn llwyddiant

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, bod y brifwyl eleni wedi bod yn un llwyddiannus ac yn "wythnos hapus dros ben".

Er bod nifer yr ymwelwyr, sef 136,000, yn 27,000 yn llai na'r hyn aeth i Eisteddfod y Bala'r llynedd, mae'r trefnwyr yn ffyddiog bod yr ŵyl wedi talu ei ffordd, ac wedi llwyddo i ddenu Eisteddfodwyr newydd di-Gymraeg o'r ardal.

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal ar hen safle dur Glyn Ebwy a fydd yn cael ei adnewyddu wedi ymweliad y brifwyl.

Fe wnaeth Arweinydd Cyngor Blaenau Gwent, Des Hillman, ddweud hefyd bod 'na agwedd newydd wedi ei danio yn yr ardal.

Daw eu sylwadau wrth i'r Eisteddfod ddirwyn i ben.

"Mae hi wedi bod yn wythnos lwyddiannus ac yn wythnos hapus dros ben a dwi'n hynod o falch ein bod wedi gwneud y penderfyniad i ddod â'r Eisteddfod i Flaenau Gwent," meddai Mr Roberts.

"Dwi'n falch o allu cyhoeddi ein bod o fewn cyrraedd i dalu am yr Eisteddfod, sef ei bod mwy neu lai wedi talu amdani ei hun.

"Mae'n anodd rhoi ffigyrau manwl rŵan ond rydan ni'n weddol ffyddiog ac mae hynny yn sicr yn beth da."

Prydwen Elfed-Owens ac Elfed Roberts
Trefnwyr yn hapus gyda llwyddiant Eisteddfod 2010

Dywedodd eu bod yn disgwyl incwm tocynnau o tua £550,000 a'u bod bron iawn wedi cyrraedd y targed.

"O ystyried be sydd wedi cael ei gyflawni, ein bod wedi dod â gŵyl ddiwylliannol Gymraeg i le nad oes 'na lawer iawn o Gymry Cymraeg, mae'r trigolion di-Gymraeg wedi cael blas ar yr ŵyl a blas ar yr iaith.

"Mae hi wedi bod yn brofiad pleserus.

"Rydan ni wedi cydweithio'n wych gyda'r cyngor ac mae'r bobl sydd wedi dod yma wedi sylweddoli bod yr ardal wedi ac yn newid.

"Dwi'n edrych ymlaen at ddod yn ôl mewn blwyddyn neu ddwy i weld y newidiadau sydd wedi digwydd."

'Balchder yn ein Cymreictod'

Dywedodd Mr Hillman bod hi'n gyfle nawr i ddathlu'r Eisteddfod a bod pobl wedi gwneud hon yn Eisteddfod arbennig.

"Rydan ni wedi rhoi croeso cynnes y cymoedd i ymwelwyr ac mae pobl Blaenau Gwent wedi cael blas o'r diwylliant a'r iaith Gymraeg.

"Rydan ni wedi rhoi Blaenau Gwent ar y map ac yn adnewyddu ein balchder yn ein Cymreictod."

Dywedodd Prydwen Elfed-Owens, Llywydd Llys yr Eisteddfod, bod yr ŵyl wedi agor y drws i gymaint.

"Nid yn angenrheidiol i'r bobl sy'n siarad Cymraeg," meddai.

"Dwi wedi siarad efo pobl oedd erioed wedi bod o'r blaen i'r Eisteddfod ac maen nhw'n dweud eu bod am ddod i Wrecsam ac am ddysgu Cymraeg erbyn hynny.

"Mae 'na waddol yma, fe fydd y côr yn parhau, y pwyllgor apêl yn parhau a nifer fawr iawn yn bwriadu dysgu'r Gymraeg.

"Dwi eisiau diolch ar ran Llys yr Eisteddfod i staff yr Eisteddfod ac i'r holl bobl leol."
Tudur Hallam Cadair Tudur
Tudur Hallam enillodd Gadair y Brifwyl

GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific