British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 7 Awst 2010, 09:19 GMT 10:19 UK
Golygon yn troi tuag at dref ar y ffin

Tref Wrecsam
Mae 'na edrych mlaen at ymweliad yr Eisteddfod 'r dref

Wrth i Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd ddirwyn i ben, mae'r golygon yn troi at ardal ar y ffin.

Y gogledd ddwyrain a sir Wrecsam a'r fro fydd cartre'r Eisteddfod yn 2011.

Mae 'na debygrwydd i ardal Blaenau Gwent, y ddwy sir yn y dwyrain, yn ardaloedd llai traddodiadol eu Cymraeg ac yn ardaloedd glofaol a diwydiannol.

Y flwyddyn nesaf hefyd fe fydd yr Eisteddfod yn 150 oed ar ei ffurf bresennol ac yn ystod y 12 mis nesaf fe fydd 'na ddathliadau lleol a chenedlaethol, gwaith codi arian a pharatoi at yr wythnos.

'Aruthrol'

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn Wrecsam yw Aled Roberts ac fe ddywedodd ei fod yn dechrau sylweddoli faint o waith sydd o'i flaen ef a'r criw i drefnu wythnos cystal yn Wrecsam ag a gafwyd ym Mlaenau Gwent.

"Mae criw Blaenau Gwent wedi gwneud gwaith aruthrol yma," meddai.

"Wrth gwrs mae'n llawer iawn yn haws wrth feddwl bod 'na 'steddfod arall cyn bod eich un chi yn dod, ond mae 'na flwyddyn cyn 'steddfod Wrecsam a gyda'r ciw sydd gennym ni, dwi'n siŵr y byddwn ni'n iawn."

Mae safle wedi cael ei ddewis a'r trafodaethau gyda'r tirfeddiannwr bron â'u cwblhau yn ôl Mr Roberts.

'Gweithio'n galed'

Y cam nesa fydd cael caniatâd cynllunio ar gyfer tir Fferm Bers Isaf nepell o safle Ysgol Clywedog.

"Mae'r gwaith codi arian wedi dechrau ers rhyw naw mis ac mae 'na ardaloedd sydd wedi bod yn gweithio'n galed iawn mewn cyfnod economaidd anodd, " ychwanegodd.

"Dwi'n hyderus iawn y byddwn ni'n cyrraedd y targed ariannol.

"Fe fyddai gallu cynnig diwrnod am ddim fel yma ym Mlaenau Gwent yn hwb i ddenu'r di-Gymraeg gan fod gan Wrecsam yr un sialensiau, er bod 'na fwy o Gymry Cymraeg acw.

"Ond mae angen denu'r di-Gymraeg hefyd a dwi'n meddwl bod yr arbrawf wnaed yma ddydd Sul wedi bod yn llwyddiant mawr.

"Dwi eisoes wedi codi'r mater gyda'r gweinidog ond wrth gwrs dydi arian ddim wedi ei rannu eto a bydd rhaid i'r cyngor, yr Eisteddfod a'r Cynulliad drafod ymhellach."

'Cyfleus'

Eglurodd bod Maes yr Eisteddfod ar yr A483 yn un gyfleus iawn a'i fod tra gwahanol i'r un ym Mlaenau Gwent.

"Tir amaethyddol fydd gennym ni a bydd popeth ar yr un safle ac yn gyfleus iawn i allu cerdded i ac o ganol y dref."

Dywedodd bod hi'n bwysig gweld y Cymry Cymraeg yn mentro i'r dref er mwyn i effaith Cymreigio'r ardal fod yn ehangach na dim ond ar y Maes ei hun.

"Mae angen gwneud yn siŵr bod pobl Wrecsam yn gwybod am ddyfodiad yr Eisteddfod yn y lle cyntaf a rhoi cyfle iddyn nhw fwynhau'r Maes a bydd hi'n braf gweld y Cymry Cymraeg yn siopa yn y dre, mynd i weld y Crusaders ac ati."

Mae'r cyngor sir newydd gael cadarnhad gan Lywodraeth y Cynulliad eu bod am sicrhau 70% o gyllid fydd ei angen i godi ysgol gynradd Gymraeg newydd yn y sir a fydd yn cael ei sefydlu o fewn y tair blynedd nesaf.

A dywedodd Mr Roberts, sydd hefyd yn arweinydd Cyngor Wrecsam, bod y gefnogaeth i'r Gymraeg yn dda iawn yn yr ardal ond ychwanegodd y byddai'n braf gweld Eisteddfodwyr yn dod i'r sir a'r ardal ac yn rhoi hwb ychwanegol.

"Dewch draw i Wrecsam, dewch draw i'r Eisteddfod, i siopa a gwario'ch arian ac i fwynhau," ychwanegodd.
Tudur Hallam Cadair Tudur
Tudur Hallam enillodd Gadair y Brifwyl

GWEFANNAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific