British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Awst 2010, 21:00 GMT 22:00 UK
Julia yw Dysgwr y Flwyddyn

Julia Hawkins

Julia Hawkins o Grughywel yw enillydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Cyhoeddwyd ei henw mewn seremoni a gynhaliwyd yn Sefydliad Llanhiledd nos Fercher, fel rhan o Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd.

Y tri arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd Shirley Cottam, Helen Price a Dai Williams.

Derbyniwyd 29 o geisiadau am wobr dysgwr y flwyddyn eleni, sef y nifer uchaf erioed.

'Ei hysbrydoli'

Bu Julia'n astudio'r Gymraeg am ychydig tra'n ddisgybl ysgol, ond gan iddi benderfynu dilyn trywydd gwyddonol, bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r pwnc.

Serch hynny, cafodd wersi y tu allan i'r ysgol a sefyll arholiad lefel O.

Gobeithio parhau 'i hastudiaethau

Cafodd ei hysbrydoli gan ei dwy athrawes, Yvonne Matthews yn yr ysgol a Carys Whelan y tu allan i'r ysgol, a thrwy'r ddwy ohonyn nhw, fe ddaeth i sylweddoli bod y Gymraeg yn iaith fyw.

Bu'n byw mewn gwahanol rannau o'r byd am flynyddoedd, gan ei bod hi a'i gwr, Kevin, yn gweithio i'r Cyngor Prydeinig.

Ond roedd y ddau ohonyn nhw'n benderfynol o fagu'u plant yng Nghymru, felly erbyn hyn, mae'r teulu'n byw yng Nghrughywel, ac mae Ioan yn saith oed, a'r efeilliaid, Manon ac Erin, yn dair oed.

'Yn fwy penderfynol'

Mae Julia'n chwarae rhan lawn mewn gweithgareddau Cymraeg yn ei hardal a'i gobaith am y dyfodol yw parhau â'i hastudiaethau Cymraeg, a hyd yn oed dysgu Cymraeg ym Mhatagonia ryw ddydd.

Wrth glywed ei bod wedi cyrraedd y rownd derfynol, dywedodd Julia: "Mae'r gystadleuaeth yn helpu dangos i bobl sydd heb drio dysgu'r Gymraeg bod pobl eraill yn llwyddo, ac yn bendant mae wedi fy ngwneud yn fwy penderfynol nac erioed i wella fy Nghymraeg.

Tlws Dysgwr y Flwyddyn 2010
Mae Julia yn derbyn y tlws gwydr hwn

"Dwi'n teimlo'n lwcus iawn o fod wedi ennill.

"Dwi'n gyffrous hefyd ac yn gobeithio y byddaf yn gallu hyrwyddo'r iaith hybu dysgwyr i barhau i ddysgu.

"Mae'r wobr yn hyfryd iawn ac mae lle iddo yn y lolfa ond mae Ioan fy mab eisiau fo yn ei ystafell wely drws nesa i Doctor Who - dyna pa mor bwysig yw e!," ychawanegodd.

Y tri beirniad eleni oedd Robat Powell, Donna Edwards a Roy Noble.

'Arbennig o uchel'

Dywedodd Geraint Wilson-Price, Cadeirydd Pwyllgor y Dysgwyr 2010, ei fod yn fodlon iawn gyda'r gystadleuaeth eleni.

"Mae'r safon wedi bod yn arbennig o uchel.

"Mae'r pedwar a ddaeth i'r brig yn ardderchog, ac yn sicr o ysbrydoli cymaint o bobl eraill i fynd ati i ddysgu Cymraeg".

Mae Julia yn derbyn Tlws Dysgwr y Flwyddyn 2010 a £300 sy'n rhodd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gwent.

Mae'r ganolfan hefyd yn rhoi £100 yr un i'r tri arall.

Yn ystod y noson o dan arweiniad Garry Owen roedd 'na fwffe a thwmpath dawns o dan ofal Jac y Do.
Tudur Hallam Cadair Tudur
Tudur Hallam enillodd Gadair y Brifwyl

GWEFANNAU


HEFYD
Dai yn cystadlu am wobr dysgwr y flwyddyn
04 Awst 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific